Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Kenesei István > Szakmai életrajz

 

 

 

Szakmai életrajz

 

 

 

Munkakörök, testületi tisztségek, tudományos fokozatok

2019-   elnök, Nominating Committee, CIPL (Comité International Permanent des Linguistes)
2018- Magyar Tudomány, szerkesztőbizottság, tag
2016- MTA levelező tag
2014-2019 tag, ESFRI Strategic Working Group “Social and Cultural Innovation” (magyar delegátus)
2013- tag, Academia Europaea
2009- Általános Nyelvészeti Tanulmányok, főszerkesztő
2008- Comprehensive Grammar Resources, társ-sorozatszerkesztő (Henk van Riemsdijk-kal), Amsterdam University Press
2008- Approaches to Hungarian, sorozatszerkesztő, John Benjamins, Amsterdam (alapító sorozatszerkesztő 1985-től, korábban JATEPress, Szeged, illetve Akadémiai Kiadó, Budapest)
2004-2011

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure), Thematic Working Group in Social Sciences and Humanities, magyar delegátus

2004-2019 

Szegedi Tudományegyetem (SzTE), Tudományos Tanács, tag

2002-2017 

MTA Nyelvtudományi Intézet, igazgató

2001-2017 

MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos tanácsadó,

2002-

MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, tanácskozó tag

2000-2017

SzTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, alapító tag és az iskola vezetője

2000-2003

Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB), tanácskozó tag;

MAB Nyelvtudományi Szakbizottság, elnök

1997-2000 

tudományos és pályázati rektorhelyettes, JATE

1994   

Habilitáció (védés nélkül elismerve)

1993-2017

egyetemi tanár, SzTE (korábban: JATE) Angol-Amerikai Intézet

1993-   

MTA Nyelvtudományi Bizottság tagja

1992   

Akadémiai doktor (nyelvtudomány)

1991- 

Acta Linguistica Academica, szerkesztőbizottság, tag

1980 kandidátus (nyelvtudomány)

 

Újabb pályázatok, kutatások

2016-20 NKFIH K 120073 „Nyílt hozzáférésű magyar mondattani könyvsorozat angol nyelven”, 36,329 Eft, vezető pályázó
2012-17  OTKA NK 100804 “Átfogó magyar nyelvtan”, 89,530 EFt, vezető pályázó

 

 

Módosítva: 2020.01.19.

 

 

 vissza