NYELVÉSZETI SZAKSZÓJEGYZÉK

ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL

(ún. "Bynon-glosszárium")

Összeállította Gherdán Tamás, Számadó Tamás és NádasdyÁdám. ELTE, Budapest, 1997

A jelen jegyzék Theodora Bynon: Történeti nyelvészet c. könyvének (Osiris, Bp., 1997) magyarra fordítása során állt össze, ezért ismeretes "Bynon-glosszárium" néven is. Ezért (egyelőre) nagyobb számban vannak benne hangtani és nyelvtörténeti kifejezések, mint modern mondattani vagy jelentéstani szakszavak: kívánatos ezek pótlása.

A jegyzék általában nem tartalmazza a legismertebb, bármely közszótárban megtalálható nyelvtani kifejezéseket (pl. noun, feminine). Tartalmazza viszont azokat, ahol a magyarítás nem tűnt lehetségesnek vagy kívánatosnak (pl. rekonstruál, umlaut). Mivel a listát szakmai felhasználóknak szántuk, nem mindenütt tartottuk be a filológiai pontosság szabályait.

Az újabb keletű kifejezéseknél felhasználtuk számos magyar szerző és kolléga (így elsősorban É. Kiss Katalin, Kálmán László és Siptár Péter) magyarításait. A jegyzéket örömmel ajánljuk a nyelvészek figyelmébe, copyright nélküli, szabad közhasználatra. Minden ötletet, bővítési javaslatot szívesen fogadunk. Cím:

gherdan kukac vezer elte hu
nadasdy kukac ludens elte huANGOL-MAGYAR MAGYAR-ANGOL