Elméleti nyelvészet egyetemi szak tanterve, első alapképzés, nappali
               
               
Kód Tanegység megnevezése Félév Értékelés formája Kötelező/ Választható Óraszám Kredit Előfeltétel
ENN-001 A nyelvészet területei Ő K k 30 4  
ENN-003 Bevezetés a nyelvleírásba Ő K k 30 4  
ENN-004 Bevezetés a nyelvleírásba szeminárium Ő Gy.j. k 15 3  
ENN-005 Matematikai és logikai alapismeretek Ő K k 30 5  
  Alapozó képzés összesen:       105 16  
               
ENN-101 Fonológia 1. előadás T K k 15 2  
ENN-102 Fonológia 1. szeminárium T Gy.j. k 15 1  
ENN-103 Fonológia 2. előadás Ő K k 15 2 101,102
ENN-104 Fonológia 2. szeminárium Ő Gy.j. k 15 1 101,102
ENN-105 Szintaxis 1. előadás T K k 15 2  
ENN-106 Szintaxis 1. szeminárium T Gy.j. k 15 1  
ENN-107 Szintaxis 2. előadás Ő K k 15 2 105,106
ENN-108 Szintaxis 2. szeminárium Ő Gy.j. k 15 1 105,106
ENN-109 Szemantika előadás Ő K k 15 2  
ENN-110 Szemantika szeminárium Ő Gy.j. k 15 1  
ENN-111 Formális szemantika logikai alapjai T K k 15 2 .005
ENN-112 Formális szemantika logikai alapjai T Gy.j. k 15 1 .005
ENN-113 Formális szemantika előadás T K k 15 2 111,112,213,214
ENN-114 Formális szemantika szeminárium T Gy.j. k 15 2 111,112,213,214
ENN-115 Magyar fonológia T K k 30 3 101,102
ENN-116 Magyar szintaxis T K k 30 3 105,106
ENN-201.xx Terepmunka (ebből a kurzusból 3 db., egyenként 60 órás, 5 kreditet érő kurzus elvégzése kötelező) Ő/T Gy.j. k 180 15  
ENN-211 Matematikai ismeretek T K k 15 2 .005
ENN-212 Matematikai ismeretek T Gy.j. k 15 2 .005
ENN-213 Logika Ő K k 15 2 111,112
ENN-214 Logika Ő Gy.j. k 15 2 111,112
ENN-250 Szakdolgozatíró szeminárium 1.   Gy.j. k 60 3  
ENN-251 Szakdolgozatíró szeminárium 2.   Gy.j. k 60 3  
  Törzsképzés összesen:       630 57  
               
ENN-252 Nyelvészeti gyakorlat   Gy.j. k 100 4  
ENN-3XX Választható tanegységek* Ő/T**   v 240 16  
ENN-32X Választható tanegységek* Ő/T**   v 120 8  
  Szakképzés összesen:       460 28  
               
ENN-430 Szakmai gyakorlat   Gy.j. k 100 4  
  Szakmai gyakorlat összesen:       100 4  
               
Értékelés:            
ENN-299 Matematikai és logikai ismeretek szigorlat         5 211--214
ENN-499 Grammatika szigorlat         5 101--116, 32X-ből min. 4 te.
ENN-500 Szakdolgozat         25  
ENN-501 Szakzáróvizsga            
  Értékelés összesen:         35  
               
  Mindösszesen (szakaszok + értékelés)       1295 140  
 

 

             

* A szakképzés szakképzésben választható tanegységek

               
  (A szakképzésben választható tanegységek közül kötelezően teljesítendő 24 db. 1 kredites ENN-3XX-es kurzus, mindösszesen 24 kredit (=360 óra). Ebből minimum 8 db., egyenként 1 kredites kurzust a grammatika szigorlathoz meghirdetett 32X-es órák közül kell választani úgy, hogy az X helyén legalább négy különböző szám szerepeljen.            
               
A grammatika szigorlathoz:            
ENN-321.xx Haladó fonológia   K v 15 1 103,104
ENN-322.xx Haladó fonológia   Gy.j. v 15 1 103,104
ENN-323.xx Morfológia   K v 15 1  
ENN-324.xx Morfológia   Gy.j. v 15 1  
ENN-325.xx Haladó mondattan   K v 15 1 107,108
ENN-326.xx Haladó mondattan   Gy.j. v 15 1 107,108
ENN-327.xx Haladó szemantika   K v 15 1 111,112
ENN-328.xx Haladó szemantika   Gy.j. v 15 1 111,112
               
Egyéb szakismereti területek:            
ENN-331.xx Fonetika   K v 15 1  
ENN-332.xx Fonetika   Gy.j. v 15 1  
ENN-333.xx Valamely nyelv szerkezete   K v 15 1  
ENN-334.xx Valamely nyelv szerkezete   Gy.j. v 15 1  
ENN-335.xx Valamely nyelv története   K v 15 1  
ENN-336.xx Valamely nyelv története   Gy.j. v 15 1  
ENN-337.xx Történeti nyelvészet   K v 15 1  
ENN-338.xx Történeti nyelvészet   Gy.j. v 15 1  
ENN-339.xx Számítógépes nyelvészet   K v 15 1  
ENN-340.xx Számítógépes nyelvészet   Gy.j. v 15 1  
ENN-341.xx Pszicholingvisztika   K v 15 1  
ENN-342.xx Pszicholingvisztika   Gy.j. v 15 1  
ENN-343.xx Szociolingvisztika   K v 15 1  
ENN-344.xx Szociolingvisztika   Gy.j. v 15 1  
ENN-345.xx Diskurzuselemzés   K v 15 1  
ENN-346.xx Diskurzuselemzés   Gy.j. v 15 1  
ENN-347.xx Nyelvelsajátítás   K v 15 1  
ENN-348.xx Nyelvelsajátítás   Gy.j. v 15 1  
ENN-349.xx Pragmatika   K v 15 1  
ENN-350.xx Pragmatika   Gy.j. v 15 1  
ENN-351.xx A nyelvtudomány története   K v 15 1  
ENN-352.xx A nyelvtudomány története   Gy.j. v 15 1  
ENN-361.xx Szakszemináriumok   K v 30 1  
               
Gyakorlati ismeretek:            
ENN-381.xx Cikkírás, előadás   Gy.j. v 30 1  
ENN-382.xx Számítógépes ismeretek   K v 15 1  
ENN-383.xx Számítógépes ismeretek   Gy.j. v 15 1  
               
  ** A tantárgykörökön belül az egyes kurzusokat az igényektől függően vagy az őszi vagy a tavaszi félévben hirdetjük meg.