Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Fontosabb publikációk

 

A szakcsoport fontosabb publikációi

 

 

A szakon készült szakdolgozatok

 

A Ph.D. programon készült disszertációk

 

Bánréti Zoltán (szerk.): Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Corvina kiadó, 1999.

Bartos Huba (ed.): Papers on the Mental Lexicon. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 2000

É.Kiss Katalin, Kiefer Ferenc és Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris kiadó, 1998.

Katalin É. Kiss (ed.): Event structure and the left periphery Studies on Hungarian To be published by Springer (Dordrecht)  in 2006 in the series Natural Language and Linguistic Theory

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VIII. Nem transzformációs nyelvtanok III. Budapest: Tinta kiadó, 2001.

Kálmán László, Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Budapest: Osiris. 1999. (letölthető innen)

Kálmán lászló, Rádai Gábor: Dinamikus szemantika. Budapest: Osiris. 2001.

Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VI. Budapest: Tinta kiadó, 2001. (letölthető innen)

Kálmán László -- Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba Tinta Könyvkiadó, 2005., javított és bővített kiadás: 2007.

Kálmán László, Trón Viktor és Varasdi Károly (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XIII. Budapest: Tinta kiadó, 2001.

Kálmán László letölthető publikációi

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Corvina Kiadó, 2000

Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1.: Mondattan. Akadémiai kiadó, 1992, 1995.

Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 2.: Fonológia. Akadémiai kiadó, 1994.

Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3.: Morfológia. Akadémiai kiadó

Kiefer Ferenc és Siptár Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai kiadó, 2001.

Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához VII. Nem transzformációs nyelvtanok I. Budapest: Tinta kiadó, 2001.

Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia. Budapest: Tinta, 2001. 

Siptár Péter and Miklós Törkenczy, The Phonology of Hungarian. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához IX. Nem transzformációs nyelvtanok II. Budapest: Tinta kiadó, 2001.

Törkenczy Miklós, Practical Hungarian Grammar (A compact guide to the basics of Hungarian grammar). Budapest: Corvina, 2002.

Az oktatók ennél jóval teljesebb publikációs listája az egyes oktatók honlapjai alatt találhatók.

 
 vissza