Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Önálló programok  > Nyelvészet és nyelvi nevelés

 

Nyelvészet és nyelvi nevelés program

 

2006/07 tavaszi félév kurzuskínálata

ÓRAMEGBESZÉLÉS: tanévkezdés első keddje (február 6.) 11 óra, MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

Programgazda: Bánréti Zoltán doc. (Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport)

A program elvégzését elsősorban a magyar szakos és az idegen nyelv szakos hallgatóknak ajánljuk.

A képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak. A program célja, hogy megismertesse a leendő magyartanárokkal és nyelvtanárokkal a magyar nyelv és általában a nyelvek legmodernebb elemzési módszereit, és így a nyelvek struktúráját érintő alapvető kutatási eredményeket számukra elérhetővé tegye. Úgy gondoljuk, hogy a modern szemléletű anyanyelvi nevelésre csak a modern nyelvészet szakterületén ügyesen tájékozódó, jól képzett tanárok lehetnek alkalmasak.

 
Kód Megnevezés Te. fajta óraszám Kreditpont
ZAN-NY01 A nyelvészet területei k 30 4
ZAN-NY02 Bevezetés a nyelvleírásba k 30 4
ZAN-NY03 Bevezetés a nyelvleírásba gy 15 3
ZAN-NY04 Matematikai és logikai alapismeretek k 30 5
ZAN-NY05 Fonológia I k 30 3
ZAN-NY06 Fonológia II k 30 3
ZAN-NY07 Szintaxis I. k 30 3
ZAN-NY08 Szintaxis II. k 30 3
ZAN-NY09 Szemantika k 30 3
ZAN-NY10 Bevezető formális szemantika k 30 3
ZAN-NY11 Magyar fonológia k 30 3
ZAN-NY12 Magyar szintaxis k 30 3
ZAN-NY13 Záró házidolgozat d 0 2

  
 vissza