Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Neuro info  > Tanulmányok

 

Tanulmányok

 

Az Elméleti nyelvészet szak és doktori program Neurolingvisztika és Kísérletes nyelvészet c. kurzusainak tananyaga. A file-ok olvasása csak passworddel lehetséges.

 

2014/2015 ősz:

Zimmer Márta: Mesterséges nyelvtan vizsgálata eyetracker és EEG segítségével. Az eseményhez kötött kiváltott válaszokban tükröződő különbségek

Módszertani-technikai kísérlet a viselkedéses AGL összekapcsolására a szemmozgáskövetővel és EEG-vel.

EYE eredményeket tartalmazó excel file

Pajkossy Péter: Mesterséges nyelvtan vizsgálata eyetracker és EEG segítségével. A szemmozgásban talált különbségek elemzése (2014)

 

Régebbi anyagok:
 

Steven P. Abney, Mark Johnson: Memory Requirements and Local Ambiguities of Parsing Strategies  

Sergio Baauw, Esterella de Roo and Sergey Avrutin: Determiner Omission in Language Acquisition and Language Impairment: Syntactic and Discourse Factors   

Babarczy Anna, Szamarasz Vera: Metaforaértés Williams szindrómában: tudatelmélet vagy analógiás illesztés?  

Bánréti Zoltán: Kényszerű pazarlás a sérült nyelvtanban. A nyelvtan gazdaságossági elvei agrammatikus afáziában  

Bánréti Zoltán: Neurolingvisztika: Alapkérdések, magyar nyelvi adatok és elméleti magyarázatok  

Bánréti Zoltán: Megjegyzések a neurolingvisztikáról   

Bánréti Zoltán: A nyelv és az agy  

Bánréti Zoltán: A nyelvtan sérülése az agrammatikus afáziában  

Roelien Bastiaanse, Susan Edwards: Word order and finiteness in Dutch and English Broca's and Wernicke's aphasia  

C. Catrin Blank, Sophie K. Scott, Kevin Murphy, Elizabeth Warburton, Richard J. S. Wise: Speech production: Wernicke, Broca and beyond  

David Caplan, Gloria Waters: On-line syntactic processing in aphasia: Studies with auditory moving window presentation 

 

Frank Burchert, Maria Swoboda-Moll, Ria De Bleser: Tense and Agreement dissociations in German agrammatic speakers: Underspecification vs. hierarchy 

 

Dan Drai, Yosef Grodzinsky kontra David Caplan, Gayle DeDe, Hiram Brownell

 

Dan Drai, Yosef Grodzinsky: A new empirical angle on the variabililty debate: Quantitative neurosyntactic analyses of a large data set from Broca's Aphasia  

 

 

David Caplan, Gayle DeDe, Hiram Brownell: Effects of syntactic features on sentence-picture matching in Broca's aphasics: A reply to Drai and Grodzinksy (sic!) (2005)  

 

 

Dan Drai, Yosef Grodzinsky: Reply. The variability debate: More statistics, more linguistics  

Fernanda Ferreira, Ellen F. Lau, Karl G.D. Bailey: Disfluencies, language comprehension, and Tree Adjoining Grammars  

Naama Friedmann, Aviah Gvion: Sentence comprehension and working memory limitation in aphasia: A dissociation between semantic-syntactic and phonological reactiviation 

Victoria A. Fromkin: Some Thoughts about the Brain/Mind/Language Interface   

Gervain Judit, Marina Nespor, Jacques Mehler: Szegény-gazdag nyelvi ingerek  

Anja Hahne, Angela D. Friederici: Differential task effects on semantic and syntactic processes as revealed by ERPs  

Honbolygó Ferenc: A prozódiai jellemzők észlelése és feldolgozása... ahogyan azt az eseményhez köötött agyi potenciálok mutatják  

Hunyadi László: Figures of article “Cognitive grouping and recursion in prosody” 

Ivády Rozália Eszter: Kivétel erősíti a szabályt -- avagy a magyar főnévi morfológia  

Edith Kaan, Frank Wijnen, Tamara Y. Swaab: Gapping: Electrophysiological evidence for immediate processing of "missing" verbs in sentence comprehension   

Kas Bence, Lukács Ágnes, Pléh Csaba: Egyeztetés nyelvfejlődési zavarban 

Ellen Lau, Clare Stroud, Silke Plesch, Colin Phillips: The role of structural prediction in rapid syntactic analysis 

Gary F. Marcus, Athena Vouloumanos, Ivan Sag: Does Broca's play by the rules? 

Mészáros Szofia: A produkciós afázia fonológiai aspektusa - a Broca- és Wernicke-afáziára jellemzö fonemikus hibák elemzése. Szakdolgozat 

Pléh Csaba: A mondatemlékezet és a szöveg reprezentációja  

Ljiljana Progovac: Grammars Within without Recursion: Implications for Evolutionary Studies  

Geoffrey K. Pullum, Barbara C. Scholz: Recursion and the infinitude claim  

Thomas Roeper, Eliane Ramos, Harry Saymour, Lamya Abdul-karim: Language Disorders as a Window on Universal Grammar: An abstract theory of Agreement for IP,DP and V-PP 

The Seventeenth Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing konferenciakötet 

Szakmai részjelentés: A mentális nyelvtan nyelvészeti, pszichofiziológiai és kísérletes neuropszichológiai vizsgálata 1.  

Szakmai részjelentés: A mentális nyelvtan nyelvészeti, pszichofiziológiai és kísérletes neuropszichológiai vizsgálata 2.  

Nada Vasic, Sergey Avrutin, Esther Ruigendijk: Interpretation of pronouns in VP-ellipsis constructions in Dutch Broca's and Wernicke's aphasia  

 

 vissza