Mészáros Éva:

 

Mondatfeldolgozás MAGYAR AGRAMMATIKUS AFÁZIÁSOKNÁL

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védése

 

 

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

Időpontja: 2009. június 15., 12.00 óra

 

 Az értekezés opponensei:    Csépe Valéria, akadémikus

                                            Hunyadi László, DSc

A védési bizottság további tagjai:     Kiefer Ferenc, akadémikus (elnök)

                                                       Bartos Huba, PhD

                                                       Hoffmann Ildikó, PhD

                                                       Komlósy András, CSc

                                                       Lukács Ágnes, PhD (titkár)

 

A jelölt témavezetője: Bánréti Zoltán, a nyelvtudomány kandidátusa