Theoretical Linguistics Department

Nyelvtudományi Intézet  > Központ  > Elméleti nyelvészet mesterképzés (MA)  > Felvételi

 

Felvételi

 

 

-- Az ezen az olodalon olvasható információk tájékoztató jellegűek. Az adott tanévre érvényes pontos felvételi információk a felvi.hu és az egyetem hivatalos honlapján (www.btk.elte.hu) olvashatók. ---

 

 

FONTOS: A felvi.hu oldalon megadott keretszámok a szétosztott minimum számok. Ez azt jelenti, hogy ennél mind ösztöndíjas, mind önköltséges képzésre jóval több hallgatót tudunk felvenni. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy akik sikeres felvételi vizsgát tettek, mindannyian felvételt nyertek a szakra.

 

 

A jelentkezés feltétele

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja, a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja. 
  • Azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ebben az esetben a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 19 kredit szükséges olyan ismeretkörökből, amelyek megfeleltethetők a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja és a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja ismeretköreinek (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, logika, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvleírás, történeti nyelvészet, matematikai ismeretek, kognitív tudomány, nyelvfilozófia, nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia, terepmunka, kutatásmódszertani ismeretek).

Idegennyelv-követelmény: A mesterképzésbe való belépés feltétele egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

 

Felvételi vizsga: Komplex vizsga:

Írásbeli szakasz:

A jelentkezőknek be kell adniuk az alapképzési szakon írt szakdolgozatot. A szakon a benyújtott írásművet külön nem pontozzák.

Szóbeli szakasz:

Vizsga, amely a jelentkező nyelvészeti háttérismereteit, a mesterképzéshez szükséges nyelvészeti előképzettségét méri fel. A jelentkezőktől a vizsgán legalább az olvasmányjegyzékben szereplő művek anyagának ismeretét várják el.

Olvasmányjegyzék:

Kálmán László és Trón Viktor. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005, második, bővített kiadás:2007.

Kenesei, István. A nyelv és a nyelvek. 6. javított, bővített kiadás.Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.

Pléh Csaba - Lukács Ágnes: Pszicholingvisztika I.-II. Akadémiai Kiadó, 2014. (Egy szabadon kiválasztott fejezet tartalmának ismerete.)

 

A felvételivel kapcsolatos aktuális információk a Felvi.hu és az egyetem (www.btk.elte.hu) oldalán olvashatók.

 

 

A szakról általában
Tantervet ld. itt
Oktatók

 

 

Elméleti nyelvészet szakirány  
Elméleti nyelvészet minor  
Elméleti nyelvészet MA  
Elméleti nyelvészet PhD  
   
   
 vissza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELTE MTA Elméleti nyelvészet szak  
Elméleti nyelvészeti BA  
 Szakirány
 
 Minor
 
Elméleti nyelvészet MA  
ELTE MTA Elméleti nyelvészet doktori program  
Önálló programok  
A szakon oktatók  
órarend  
kurzusok a szakon és a doktori programon
Neurolingvisztika információk
fényképek a szak rendezvényeiről
   
   
   
   
   
 
Nyelvészeti portál, linkgyűjtemény  
 
Gyűjtőlap, nyelvészeti linkek gyűjteménye  
 
nyelvészeti vitafórum  
 
   
 
 
 

 

 

 

elméleti nyelvészet szak, nyelvtudomány