Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Kurzusok

 

A szakcsoport kurzusai

 

  A félévben meghirdetett kurzusok

1. Alapozó képzés:

Bevezetés a nyelvtudományba

Nyelvészeti alapfogalmak

Nyelvészeti alapfogalmak gyakorlat

Matematikai és logikai alapismeretek

 

2. Törzsképzés:

2.1. A törzsképzés bevezető kurzusai:

Fonológia I-II.

Mondattan I-II.

Szemantika

A formális szemantika logikai alapjai

Formális szemantika

Matematika

Logika

 

2.2. A törzsképzés egyéb kurzusai:

Terepmunka

Szakdolgozatíró szeminárium I-II.

 

3. Szakképzés:

3.1. Haladó grammatikai kurzusok:

Magyar fonológia

Magyar mondattan

Haladó fonológia

Morfológia

Haladó mondattan

Haladó szemantika

 

3.2. Egyéb szakismereti kurzusok:

Fonetika

Valamely nyelv szerkezete

Valamely nyelv története

Történeti nyelvészet

Számítógépes nyelvészet

Pszicholingvisztika

Szociolingvisztika

Diskurzuselemzés

Nyelvelsajátítás

Pragmatika

A nyelvtudomány története

Szakszemináriumok

 

3.3. Gyakorlati ismeretek:

Cikkírás előadástartás

Számítógépes ismeretek

 
 vissza