Kiss Zoltán:

The Phonetics-Phonology Interface (Allophony, Assimilation and Phonotactics) mű doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája

 

A nyilvános védés időpontja és helyszíne: 2008. június 17., kedd, 14.00 óra, MTA Nyelvtudományi Intézet

A bizottság elnöke: Dr. Kiefer Ferenc akadémikus, professzor emeritus

A disszertáció opponensei: Dr. Siptár Péter, DSc

                                         Dr. Szentgyörgyi Szilárd, PhD

Titkár: Dr. Lukács Ágnes, PhD.

A bizottság tagjai: Dr. Rebrus Péter, PhD

                            Dr. Szigetvári Péter, PhD

 

A jelölt témavezetője: Dr. Törkenczy Miklós, DSc

Az értekezés megtekinthető a http://budling.nytud.hu/~cash/disszi/kiss_z_diss_2007.pdf címen.

Magyar nyelvű tézisek

Angol nyelvű tézisek