Nyitólap

Fontos dátumok

Körlevelek

Regisztráció

Program

Absztraktok

Kötet

Fieszta

Képek

Videók

Egyéb

 

Linkek

A tanszék honlapja
A tanszék fotóalbuma
Eddigi fieszták

Nyelvészfórum

 

 

 

kinga@nytud.hu

Program

 

2010 november 25. (csütörtök)

9.00-9.30  

Megnyitó

Kenesei István (MTA Nyelvtudományi Intézet, igazgató)
Dezső Tamás (ELTE Bölcsészettudományi Kar, dékán)
Kiefer Ferenc és Bánréti Zoltán (az Elméleti Nyelvészeti Tanszék volt és jelenlegi tanszékvezetője)
9.30-9.55   Kiefer Ferenc (MTA, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék): A fosztóképző körüli bonyodalmak -- vetítmény
9.55-10.20   Baló András Márton (Elméleti nyelvészet PhD ): Változások és változatosság a lovári igerendszerben
10.20-10.45   Cser András (PPKE BTK): A szótő és a toldalék fogalmainak megjelenése a korai magyar nyelvtanokban -- vetítmény
10.45-11.00   Kávészünet
11.00-11.25   Csabay Károly (Orlai Petrics Soma Kulturális Központ): Kísérlet atomi építőkövek felkutatására
11.25-11.50   Takács Bolglárka (MedUni Wien/Mikata Kft.): Egy kvantitatív szemiotika felé?
11.50-12.15   Héja Enikő (MTA Nyelvtudományi Intézet): A szótárkészítés támogatása párhuzamos korpuszokon végzett szóillesztéssel
12.15-13.45   Ebédszünet
13.45-14.10   Surányi Balázs (MTA Nyelvtudományi Intézet): Információs szerkezet és mondatprozódia
14.10-14.35   Márkus Andrea (University of Tromsř, CASTL):Felkeltődött az érdeklődésed? ― az Ód-igék szintaxisa
14.35-15.00   Muzsnai István: Nyelvszabad Siketoktatás
15.00-15.15   Kávészünet
15.15-15.40   Gyarmati Ágnes (Dublin City University): Variációk beszédfelismerés, információkeresés és gépi fordítás használatára
15.40-16.05   Recski Gábor (MTA SZTAKI): Főnévi csoportok azonosítása szabályalapú és hibrid módszerekkel -- vetítmény
16.05-16.30   Rung András: A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel -- vetítmény
16.30-16.45   Kávészünet
16.45-17.10   Rebrus Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék): Kétségbeesett analógiakeresés (mi lehet a kapcsolat a variáció és a hiány között?)
17.10-17.35   Törkenczy Miklós (ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék):Invariancia, transzparencia, analógia -- vetítmény
17.35-18.00   Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék): Analógiás grammatikaelmélet -- vetítmény

 

2010 november 26. (péntek):

9.00-9.25   Szabolcsi Anna (Dept. of Linguistics, New York University): A korlátolt felelősség grammatikája -- vetítmény
9.25-9.50   Gyarmathy Zsófia (Elméleti nyelvészet PhD ): Granularitás-függőség az események szemantikájában -- vetítmény
9.50-10.15   Gyuris Beáta (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék) Scott Jacksonnal közösen: Hangsúly, hatókör és a percepció
10.15-10.30   Kávészünet
10.30-10.55   Varga László (ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék): Még egyszer a magyar ritmikai hangsúlyváltozásról -- vetítmény 
10.55-11.20   Szigetvári Péter (ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék): A szonoritásról
11.20-11.45   Biró Tamás (University of Amsterdam): Az imperialista Optimalitáselmélet?
11.45-13.15   Ebédszünet
13.15-13.40   Bródy Mihály (MTA Nyelvtudományi Intézet): A zember és a zemberek
13.40-14.05   Egedi Barbara (MTA Nyelvtudományi Intézet): Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban
14.05-14.30   Gazdik Anna (Université Paris Diderot-Paris 7): A magyar diskurzusfunkciókról a Lexikai-Funkcionális Grammatikában
14.30-14.45   Kávészünet
14.45-15.10   Siptár Péter (ELTE BTK Elméleti nyelvészeti tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet): Természetellenes korlátok -- vetítmény
15.10-15.35   Oravecz Csaba (MTA Nyelvtudományi Intézet): Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására
15.35-16.00   Bárkányi Zsuzsanna (ELTE BTK Spanyol Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék): Fonetikai magyarázatok a fonológiában:a zöngés réshangok esete
16.00-16.15   Kávészünet
16.15-16.40   Kas Bence (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE GYK Fonetikai és Logopédiai Tanszék)  ―  Lukács Ágnes (BME Kognitív Tudományi Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet): A magyar morfológia elsajátítása nyelvfejlődési zavarban
16.40-17.05   Dankovics Natália (Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Gyógypedagógia Tanszék): A verbális munkaemlékezet és a fonológiai tudatosság disszociációjáról
17.05-17.30   Bánréti Zoltán (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék) ― Mészáros Éva (MTA Nyelvtudományi Intézet): Szerkezeti rekurzió és tudatelmélet agrammatikus afáziában

 

2010 november 27. (szombat):

9.00-9.25   É. Kiss Katalin (MTA Nyelvtudományi Intézet, PPKE): Egyeztetés mellérendelő alannyal
9.25-9.50   Dékány Éva (University of Tromsř, CASTL): Osztályozószók és melléknevek az NP ellipszisben -- handout
9.50-10.15   Orosz Árpád (BGF PSZK Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék): A másodlagos, predikatív funkciójú passzívumokról a magyar nyelvben -- handout
10.15-10.30   Kávészünet
10.30-10.55   Sóskuthy Márton (University of Edinburgh): Van-e rendszer az izé-bizében? Labiális ikerítés a magyar nyelvben
10.55-11.20   Dyekiss Emil Gergely (Elméleti nyelvészet PhD ): Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal dialógusokban
11.20-11.45   Rácz Péter (University of Freiburg): A csujogatás, mint a fonológia raison d’ętre-je
11.45-12.00   Kávészünet
12.00-12.25   Abrusán Márta (University of Oxford) ― Szendrői Kriszta (UCL Linguistics, Division of Psychology and Language Sciences, Faculty of Life Sciences): Egzisztenciális preszuppozíciók: topikalitás vagy más? Kísérletes megközelítés
12.25-12.50   Varasdi Károly (Alkalmazott Logikai Labor): Az állapotok kategóriája
12.50-13.15   Zvolenszky Zsófia (ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tanszék): Mondd mit ér a 'mond' Grice jelentés- és kommunikációelméletében?
     
16.00-   FIESZTA
     

 

A konferencia előadói