Nyitólap

Fontos dátumok

Körlevelek

Regisztráció

Program

Absztraktok

Kötet

Fieszta

Képek

Videók

Egyéb

 

Linkek

A tanszék honlapja
A tanszék fotóalbuma
Eddigi fieszták

Nyelvészfórum

 

 

 

kinga@nytud.hu

Absztraktok

 

Abrusán Márta University of Oxford Egzisztenciális preszuppozíciók: topikalitás vagy más? Kísérletes megközelítés
Szendrői Kriszta   UCL Linguistics, Division of Psychology and Language Sciences, Faculty of Life Sciences  
         
Baló András Márton   Elméleti nyelvészet PhD   Változások és változatosság a lovári igerendszerben
         
Bánréti Zoltán   MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Szerkezeti rekurzió és tudatelmélet agrammatikus afáziában
Mészáros Éva   MTA Nyelvtudományi Intézet  
       
Bárkányi Zsuzsanna   ELTE BTK Spanyol Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Fonetikai magyarázatok a fonológiában:a zöngés réshangok esete
         
Biró Tamás University of Amsterdam Az imperialista Optimalitáselmélet?
Bródy Mihály MTA Nyelvtudományi Intézet A zember és a zemberek       
Csabay Károly Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Kísérlet atomi építőkövek felkutatására
Cser András   PPKE BTK   A szótő és a toldalék fogalmainak megjelenése a korai magyar nyelvtanokban
         
Dankovics Natália   Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Gyógypedagógia Tanszék   A verbális munkaemlékezet és a fonológiai tudatosság disszociációjáról
         
Dékány Éva   University of Tromsř, CASTL   Osztályozószók és melléknevek az NP ellipszisben
         
Dyekiss Emil Gergely   Elméleti nyelvészet PhD   Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal dialógusokban
         
É. Kiss Katalin   MTA Nyelvtudományi Intézet, PPKE   Egyeztetés mellérendelő alannyal
         
Egedi Barbara   MTA Nyelvtudományi Intézet   Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban
         
Gazdik Anna   Université Paris Diderot-Paris 7   A magyar diskurzusfunkciókról a Lexikai-Funkcionális Grammatikában
         
Gyarmathy Zsófia   Elméleti nyelvészet PhD   Granularitás-függőség az események szemantikájában
         
Gyarmati Ágnes   Dublin City University   Variációk beszédfelismerés, információkeresés és gépi fordítás használatára
         
Gyuris Beáta (Scott Jacksonnal közösen)   MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Hangsúly, hatókör és a percepció
         
Héja Enikő   MTA Nyelvtudományi Intézet   A szótárkészítés támogatása párhuzamos korpuszokon végzett szóillesztéssel
         
Kálmán László   MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Analógiás grammatikaelmélet
         
Kas Bence   MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE GYK Fonetikai és Logopédiai Tanszék   A magyar morfológia elsajátítása nyelvfejlődési zavarban
Lukács Ágnes   BME Kognitív Tudományi Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet  
       
Kiefer Ferenc   MTA, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   A fosztóképző körüli bonyodalmak
         
Márkus Andrea   University of Tromsř, CASTL   Felkeltődött az érdeklődésed? ― az Ód-igék szintaxisa
Muzsnai István     Nyelvszabad Siketoktatás
         
Oravecz Csaba   MTA Nyelvtudományi Intézet   Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására
         
Orosz Árpád   BGF PSZK Pénzügyi és Számviteli Szaknyelvi Intézeti Tanszék   A másodlagos, predikatív funkciójú passzívumokról a magyar nyelvben
         
Rácz Péter   University of Freiburg   A csujogatás, mint a fonológia raison d’ętre-je
         
Rebrus Péter   MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Kétségbeesett analógiakeresés (mi lehet a kapcsolat a variáció és a hiány között?)
         
Recski Gábor   MTA SZTAKI   Főnévi csoportok azonosítása szabályalapú és hibrid módszerekkel
         
Rung András   BME Fizikai Intézet   A szóhasonlóság mértékének tesztelése CVCVC szerkezetű hangkivető főnevekkel
         
Siptár Péter   ELTE BTK Elméleti nyelvészeti tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet   Természetellenes korlátok
         
Sóskuthy Márton   University of Edinburgh   Van-e rendszer az izé-bizében? Labiális ikerítés a magyar nyelvben
         
Surányi Balázs   MTA Nyelvtudományi Intézet, PPKE BTK, Angol-Amerikai Intézet, Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Információs szerkezet és mondatprozódia
         
Szabolcsi Anna   Dept. of Linguistics, New York University   A korlátolt felelősség grammatikája
         
Szigetvári Péter   (ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék):   A szonoritásról
         
Takács Boglárka   MedUni Wien/Mikata Kft.   Egy kvantitatív szemiotika felé?
         
Törkenczy Miklós   MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék, ELTE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék   Invariancia, transzparencia, analógia
         
Varasdi Károly   Alkalmazott Logikai Labor   Az állapotok kategóriája
         
Varga László   ELTE BTK Angol Nyelvészeti Tanszék   Még egyszer a magyar ritmikai hangsúlyváltozásról 
         
Zvolenszky Zsófia   ELTE BTK Filozófia Intézet, Logika Tanszék   Mondd mit ér a 'mond' Grice jelentés- és kommunikációelméletében?