Viszket Anita

Argumentumstruktúra és lexikon
A puszta NP grammatikai sajátosságai a magyarban és ezek következményei a predikátumok lexikonbeli argumentumstruktúrájára

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védése

 

2006. december 15.

 

 

 

Témavezető: Komlósy András, a nyelvtudomány kandidátusa

Opponensek: Gécseg Zsuzsanna, PhD és Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja