Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Alapképzés > Szakdolgozatok

 

A szakon készült szakdolgozatok

 

2010:

Gazdik Anna: A magyar diskurzusfunkciók a Lexikai-Funkcionális Grammatikában: A diskurzus, az információs szerkezet és a szintaxis összefüggéseiről (témavezető: Komlósy András, bíráló: Kálmán László, érdemjegy: jeles)

Héja Enikő: NLP-Supported Dictionary Building (témavezető: Oravecz Csaba, bíráló: Tihanyi László, érdemjegy: jeles)

Rácz Péter Márton: Hungarian Phonology and Morphology: Discord in the Possessive Allomorphy of Hungarian (témavezető: Rebrus Péter, bíráló: Siptár Péter, érdemjegy: jeles)

Recski Gábor: NP-chunking in Hungarian (témavezető: Kornai András, bíráló: Oravecz Csaba, érdemjegy. jeles)

Takács Boglárka: Construction Grammar in Psycholinguistics (témavezető: Kálmán László, bíráló: Bánréti Zoltán, érdemjegy: jeles)

2009:

Sóskuthy Márton: Analogy at the level of phonology. The emergence of intrusive-r in English (témavezető: Rebrus Péter, bírálók: Kálmán László és Törkenczy Miklós, érdemjegy: jeles)

Szeredi Dániel: Functional phonological analysis of the Hungarian vowel system (témavezető: Rebrus Péter, bíráló: Bárkányi Zsuzsanna, érdemjegy: jeles)

Lejtovicz Katalin Eszter: Formális módszerek a diskurzus-partikulák vizsgálatában (témavezető: Gyuris Beáta, bíráló: Kiefer Ferenc, érdemjegy: közepes)

2008:

Gyarmathy Zsófia: Intensionality Phenomena (témavezető: Varasdi Károly, bíráló: Gyuris Beáta, érdemjegy: jeles)

Márkus Andrea: Participles and the passive in Hungarian (témavezető: Bartos Huba, bíráló: Surányi Balázs, érdemjegy: jeles)

Molnár Cecília Sarolta: Szintaxis és/vagy szemantika? -- Néhány magyar mondattani jelenség vizsgálata (témavezető: Gyuris Beáta, bíráló: Komlósy András, érdemjegy: jeles)

Baló András Márton: Lovári leíró nyelvtan. Alaktan. Ige (témavezető: Kálmán László, bíráló: Komlósy András, érdemjegy: jeles)

Dyekiss Emil Gergely: Dinamikus szemantika kérdésekkel (témavezető: Kálmán László, bíráló: Gyuris Beáta, érdemjegy: jeles)

2007:

Dékány Éva: Az adverbiumok szintaxisa (témavezető: É. Kiss Katalin, bíráló: Bartos Huba, érdemjegy: jeles)

2006:

Kas Bence: Az egyeztetés vizsgálata nyelvfejlődési zavart mutató gyerekek teljesítményében (témavezető: Lukács Ágnes, bíráló: szentkuti-Kiss Katalin, érdemjegy: jeles)

Gyarmati Ágnes: Szonoritási modellek jegygeometriában (témavezető: Szigetvári Péter, bíráló: Siptár Péter, érdemjegy: jó)

2005:

Egedi Barbara: A kopt mondat elemzési lehetőségei (témavezető: Bartos Huba, bíráló: Viszket Anita, érdemjegy: jeles)

Kertész Judit: Eseményszerkezet, aspektus, mondatszerkezet. A predikatív határozói igenevek (témavezető: É. Kiss Katalin, bíráló: Gyuris Beáta érdemjegy: jeles)

Tóth Marianna: A mássalhangzókapcsolatok reprezentációjáról (témavezető: Rebrus Péter, bíráló: Törkenczy Miklós, éredemjegy: jeles)

2004:

Bernáth Máté: Speciális nyelvi zavar szűrése és tesztelése magyar nyelven (témavezető: Bánréti Zoltán, bíráló: Lukács Ágnes, érdemjegy: jó)

2003:

Mészáros Szofia: A produkciós afázia fonológiai aspektusa: a Broca- és Wernicke-afáziára jellemző fonemikus hibák elemzése (témavezető: Bánréti Zoltán, bíráló: Lukács Ágnes, érdemjegy: közepes)

Zábrádi Orsolya: Variabialitások a magyar magánhangzó-harmóniában (témavezető: Siptár Péter, bíráló: Borbély Anna, érdemjegy: jeles)

2002:

Abrusán Márta: On Operators: Floating Quantifiers in Hungarian (témavezető: Bródy Mihály, bíráló: É. Kiss Katalin, érdemjegy: jeles)

Lukács Ágnes: Alaktanilag kivételes tövek vizsgálata a magyarban (témavezető: Rebrus Péter, bíráló: Kálmán László, érdemjegy: jeles)

2001:

Eszes Boldizsár: Az eseményszemantika néhány ontológiai kérdése (témavezető: Kálmán László, bíráló: Gyuris Beáta, érdemjegy: jeles)

Kiss Zoltán: Distributional effects in English and Hungarian non-initial CC clusters (témavezető: Szigetvári Péter, bíráló: Törkenczy Miklós, érdemjegy: jeles) pdf: thesis cover copyright page preface appendix | postscript: thesis cover &c.

Oravecz Csaba: Machine Learning of Natural Language Structure (Feature Reduction for Ambiguity Resolution) (témavezető: Kálmán László, bíráló: Novák Attila, érdemjegy: jeles)

Orosz Árpád: Statikus jelentés a szenvedő szerkezetekben (témavezető: Komlósy András, bíráló: Fejes László, érdemjegy: közepes)

Rung András: A jövevényszavak problematikája a magyar nyelv cseh és lengyel elemeinek vonatkozásában (témavezető: Horváth László, bíráló: Janus Banczerowszki, érdemjegy: jó)

Surányi Balázs: Negation and an ambiguity account of n-words: The case of Hungarian (témavezető: É. Kiss Katalin, bíráló: Bartos Huba, érdemjegy: jeles)

Trón Viktor: HPSG (Bevezetés a fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan elméletébe) (témavezető: Komlósy András, bíráló: Kálmán László, érdemjegy: jeles)

Wenszky Nóra: The Influence of Affixation on the Stressing of English Words (An Implementation of Burzio's 'Principles of English Stress' (1994)) (témavezető: Törkenczy Miklós, bíráló: Siptár Péter, érdemjegy: jeles)

2000:

Bárkányi Zsuzsanna: The issue of Quantity Sensitivity: Primary Stress in Spanish (témavezető: Siptár Péter, bíráló: Rebrus Péter, érdemjegy: jeles)

Bíró Tamás: Írott szövegek statisztikai tulajdonságainak modellezése matematikai eszközökkel (témavezető: Kálmán László, bíráló: Oravecz Csaba, érdemjegy: jeles)

Csirmaz Anikó: Complex Predicates: An Approach to Argument Structure Change (témavezető: É. Kiss Katalin, bíráló: Bródy Mihály, érdemjegy: jeles)

Dienes Péter: Hungarian Transparent Vowels (An account of Hungarian Palatal Harmony in terms of Government Phonology) (témavezető: Polgárdi Krisztina, bíráló: Siptár Péter, érdemjegy: jeles)

Lukácsy Gergely: Human linguistic processing as mapping based structure selection (témavezető: Bánréti Zoltán, bíráló: Kiss Katalin, érdemjegy: jeles)

Olsvay Csaba: A Syntactic Analysis of Negative Universal Quantifiers in Hungarian (témavezető: É. Kiss Katalin, bíráló: Gyuris Beáta, érdemjegy: jeles)

1999:

Dankovics Natália: Hanghelyreállítási kísérletek: az alaktan szerepéről a magyar nyelvben (témavezető: Pléh Csaba)

Kürti Anna: The Role of Syllable Structure (Syncope: a Government Phonology approach) (témavezető: Törkenczy Miklós, bíráló: Siptár Péter, érdemjegy: jeles)

Novák Attila: Inflectional paradigms in Hungarian: The conditioning of suffix- and stem-alternations) (témavezető: Kálmán László, bíráló: Komlósy András, érdemjegy: jeles)

Révész Andrea: Subjects Positions and Specificity in English (témavezető: Bartos Huba, bíráló: ??, érdemjegy: jeles)

Varasdi Károly: Természetes nyelvi szerkezetek gépi elsajátítása (témavezető: Kálmán László, bíráló: Rádai Gábor, érdemjegy: jeles)

1998:

Szendrői Krisztina: Mood in Hungarian (témavezető: É. Kiss Katalin, bíráló: Kiss Katalin, érdemjegy: jeles)

Veres Sándorné Mészáros Éva: A mondatfeldolgozás nyelvi folyamatai afáziás beszélőknél (témavezető: Bánréti Zoltán, bíráló: Bartos Huba, érdemjegy: jeles)

1996:

Cser András: A félhangzók fonológiája az ógörögben és a latinban (témavezető: Törkenczy Miklós, bíráló: Nádasdy Ádám, érdemjegy: jeles)

Rebrus Péter: Optimalitás a fonológiában: Morfofonológiai jelenségek a magyarban (témavezető: Törkenczy Miklós, bíráló: Siptár Péter, érdemjegy: jeles)

1995:

Bartos Huba: The A/A' Duality: WH-questions and Optimality (témavezető: Bródy Mihály, bíráló: É. Kiss Katalin, érdemjegy: jeles)

Zsámboki András: Contrastiv Coordinations with Focused Clauses (témavezető: Kálmán László, bíráló: ??, érdemjegy: jeles)

1994:

Szigetvári Péter: The Special Nature of Coronal Consonants (témavezető: Törkenczy Miklós, bíráló: Kálmán László. érdemjegy: jeles)