Nyelvtudományi Intézet  > Szakcsoport  > Ph.D. Program > Disszertációk

 

A Ph.D. programon készült disszertációk

 

2012:

Ürögdi Barbara: Operator Movements in Embedded Clauses (témavezető: Surányi Balázs, opponensek: Lipták Anikó PhD, Tóth Ildikó, PhD, summa cum laude)

Rung András: Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben (témavezető: Kálmán László, opponensek Kornai András (SZTAKI), Törkenczy Miklós (ELTE), summa cum laude -- fényképek

2009:

Drienkó László: A linguistic agreement mapping-system model (témavezető: Kálmán László, opponensek: Bíró Tamás (ACLC, University of Amsterdam), Rebrus Péter (MTA-ELTE), cum laude) -- fényképek ; A disszertációból írt könyv megjelent a Lambert Academic Publishing kiadónál, 2012.

Mészáros Éva: Mondatfeldolgozás magyar agrammatikus afáziásoknál (témavezető: Bánréti Zoltán, opponensek: Csépe Valéria (MTA), Hunyady László (Debreceni Egyetem), summa cum laude) -- fényképek

2008:

Kiss Zoltán: The Phonetics-Phonology Interface (Allophony, Assimilation and Phonotactics) (témavezető: Törkenczy Miklós, opponensek: Siptár Péter (ELTE), Szentgyörgyi Szilárd (Pannon Egyetem), summa cum laude) -- fényképek

2006:

Varasdi Károly: A progresszívről és az imperfektívről (témavezető Kálmán László, opponensek: Gendler Szabó Zoltán (Yale University), Maleczki Márta (SzTE), summa cum laude) -- fényképek

Viszket Anita: Argumentumstruktúra és lexikon. A puszta NP grammatikai sajátosságai a magyarban és ezek következményei a predikátumok lexikonbeli argumentumstruktúrájára (témavezető: Komlósy András, opponensek: Gécseg Zsuzsanna (SzTE), Kiefer Ferenc (MTA), summa cum laude) -- fényképek

2005:

Bene Annamária: Az igék bennható-mediális-tranzitív felosztásának alkalmazhatósága magyar szintaktikai és morfológiai sajátosságok magyarázatában (témavezető: É. Kiss Katalin, opponensek: Alberti Gábor, Bartos Huba, rite)

Anne Tamm: Relations between Estonian Verbs, Aspect, and Case (témavezető: Komlósy András, opponensek: Christopher Pinon, Pusztay János, summa cum laude)

Elena Buja: Relating Events in Narrative: A Case Study of Romanian (témavezető: Kassai Ilona, opponensek: Reményi Andrea Ágnes és Pólya Tibor, cum laude) -- fényképek

Pethő Gergely: Poliszémia és kognitív nyelvészet: Rendszeres főnévi poliszémiatípusok a magyarban (témavezető: Kiefer Ferenc, opponensek: Bibok Károly és Christopher Piñon, cum laude) -- tézisek -- fényképek

2004:

Dalmi Gréte: The Role of AGRP in Non-finite Predication (Az egyeztetés szerepe az igeneves tagmondatok predikációs viszonyának megvalósításában) (témavezető: Bródy Mihály, opponensek: É. Kiss Katalin, Tóth Ildikó, cum laude) -- tézisek -- fényképek

2003:

Gyuris Beáta: The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian (témavezető: Kálmán László, opponensek: Maleczki Márta, Christopher Pinon, summa cum laude) -- tézisek -- fényképek

2002:

Rebrus Péter: Morfofonológiai jelenségek (Magyar tő- és toldalékváltakozások CV-fonológiai keretben) (témavezető: Kálmán László, opponensek: Siptár Péter, Szigetvári Péter, summa cum laude) -- tézisek -- fényképek

Cser András: A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése (témavezető: Bakró-Nagy Marianne, opponensek: Kiss Sándor, Nádasdy Ádám; summa cum laude) -- tézisek

2000:

Bartos Huba: Morfoszintaxis és interpretáció: A magyar inflexiós jelenségek (témavezető: Bródy Mihály, opponensek: É. Kiss Katalin, Alberti Gábor; summa cum laude)

Szigetvári Péter: VC Phonology: a theory of consonant lenition and phonotactics (témavezető: Törkenczy Miklós, opponensek: Jean Lowenstam, Polgárdi Krisztina; summa cum laude) -- tézisek