Tanácsadás és szakértői vélemény készítése

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete tudományosan megalapozott nyelvi tanácsadással szolgál mindazoknak, akik a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételének ügyében kérdéseik vannak (például az idegen nyelvű kifejezések meghonosodottsága tekintetében), illetve akiknek bármilyen nyelvészeti jellegű kérdésben szakértői véleményre van szükségük. Kizárólag  postán vagy elektronikus levélben eljuttatott kérésekkel foglalkozunk.

 

Postacímünk:

Az MTA Nyelvtudományi Intézete

1399 Budapest

Pf.: 701/518

E-mail: tanacs@nytud.hu

 

A szakértői vélemény díja: 50.000 Ft + áfa, amelyet a kérés elküldésével egy időben kérünk a Nyelvtudományi Intézet bankszámlájára átutalni.

Bankszámlaszám: MTA Nyelvtudományi Intézet, 10032000-01731732-00000000

(A szakértői díjat postai utalványon is be lehet fizetni. Ez esetben kérjük a befizetési utalvány másolatát a megrendeléshez mellékelni.).

 

Számla kiállításához az alábbi adatokat kérjük:

Név

Postai irányítószám

Település

Utca, házszám

(Kérjük, jelezze, ha a számlázási cím és a postai cím nem azonos.)

 

A Nyelvtudományi Intézet nyelvművelő osztályának közönségszolgálata változatlanul fogad telefonon vagy faxon érkező, nyelvhelyességre vonatkozó kérdéseket. Ez a szolgáltatásunk továbbra is ingyenes.