Pályázat kiemelkedő nyelvész doktori disszertációk publikálására

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete által kiemelkedő doktori disszertáció publikálására hirdetett pályázaton a következők nyertek támogatást az Akadémiai Kiadó által gondozott Philosophiae Doctores sorozatban való megjelenéshez:

 

 

Pápai Vilma: Az explicitációs hipotézis vizsgálata angol-magyar és magyar-magyar párhuzamos korpuszok egybevetésével

 

 

Wenszky Nóra: Secondary Stress in English Words