A magyar nyelv nagyszótára I-II.

 

 

 

 

 megrendelőlap

 

A szótár fülszövege:

 

Éppen 175 éve határozta el a Magyar Tudós Társaság, hogy el kell készíteni a Nagy magyar szókönyvet. Több jelentős kezdeményezés után, amelyek azonban nem "nagyszótári" méretű és mélységű eredményeket mutattak fel, 1985-ben új alapokon indult meg a modern nagyszótár adatgyűjtése: elektronikusan rögzített és adatbázisként használható szövegtest, azaz korpusz összeállítása kezdődött meg. Így lehetett a hátrányból előnyt kovácsolni és teljesen korszerű szótárt szerkeszteni és eképpen lett az első két kötet egy majdan 18 részből álló és 110 ezer címszó részletes jellemzését tartalmazó, a nagy európai szótársorozatok közé illő mű.

A Nagyszótár címszóállománya az 1772 és 2000 közötti időszakból összegyűjtött kb. 750.000 szóból gondos válogatás és gyakoriságuk és fontosságuk alapos mérlegelése révén kerül ki. Az első szótári kötet több mint 5000 címszót tartalmaz a magyar szótárakban még sohasem látott részletes jelentésmagyarázatokkal, szókapcsolatokkal, utalásokkal, példamondatokkal és pontos hivatkozásokkal a forrásokra.

 

A Segédletek kötet a Nagyszótár használatához ad nélkülözhetetlen segítséget. Tartalmazza a magyar szavak végződéseinek a rendszerét, valamint azt a több mint 30.000 bibliográfiai tételt, amelyekből a mutatványpéldák származnak.

 

A Nagyszótárt a jogászok és tanárok, újságírók és más hivatásos kommunikátorok, bölcsészek és természettudósok, könyvtárosok és könyvolvasók mind haszonnal forgathatják.

A Nagyszótár az Akadémia és a magyar kultúra évszázados jelentőségű alkotása, minden magyarul beszélő ember nyelvtudásának hű tükre.

 

 

Kenesei István

 

Előszó >>>

 

Borítószövegek:

 

 

A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA I.

Segédletek

 

Főszerkesztő: Ittzés Nóra

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 1119 lap, 9980 Ft

 

A 18 kötetesre tervezett sorozat első kötete áttekinti A magyar nyelv nagyszótárának történetét, és bemutatja az adatbázisként készülő szótár informatikai hátterét, valamint részletes tájékoztató olvasható benne a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról.

Ez a kötet tartalmazza a szöveggyűjtemények mintegy harmincezer tételes bibliográfiáját a forrásazonosítók rendjében, valamint a felhasznált példamondatok szerzőinek, illetve a fordítások eredeti szerzőinek névlistáját. Itt kaptak helyet a magyar szóalaktant bemutató paradigmatáblázatok, amelyekre a szócikkekben található paradigmajelzések utalnak.

A kötetet a rövidítések, lexikai minősítések és szaknyelvi jelölések magyarázatokkal bővített teljes jegyzéke zárja.

 

 

A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA II.

A–azsúroz

 

Főszerkesztő: Ittzés Nóra

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 1550 lap, 11 980 Ft

 

A 18 kötetesre tervezett sorozat első szótári kötete az a és á betűs címszavakat tartalmazza. A szótári rész 4500 szócikkben 4443 önálló, illetve 1087 alcímszót, továbbá 537 értelmezett szókapcsolatot dolgoz fel, összesen 14346 jelentésegységre bontva. A szavak bemutatását 47 533 példamondat gazdagítja. A kötetben 388 utaló szócikk segíti az eligazodást.

A szótári kötetben kapott helyet a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.

 

 

Mutatványoldalak:

 

áldotta — áldoz

allergén — állhatatlan

álló- — állócsillag

amekkora — amellett

asztagol — asztal

 

Linkek:

 

 

A magyar nyelv nagyszótára - bemutatták az első két kötetet. 2006. november 13. Oktatási és Kulturális Minisztérium >>>

A magyar nyelv nagyszótára. 2006. november 14. Magyar Tudományos Akadémia >>>