Orsós Anna és Kálmán László

Beás nyelvtan

Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.

 

 

 

Ez a könyv a beás nyelvről szól. A beás nyelv a Magyarországon élő cigányok legkisebb csoportjának anyanyelve.

Ez a nyelv a román nyelv közeli rokona, annak egyik változata, amelyre nem voltak hatással a román nyelvi és helyesírási reformok.

A beás nyelv az 1980-as évekig csak szóbeli változatban élt, írásbeliségének valódi kezdete az 1990-es évek elejére tehető.

Kötetünket elsősorban azzal a céllal készítettük, hogy a beás nyelv rendszerét megismertessük azokkal, akik erről keveset tudnak, de kíváncsiak rá. A beás nyelvet ismerőknek vagy tanulóknak pedig további lehetőséget kínálunk e nyelv rendszerének alaposabb megismerésére.

Könyvünk nem tudományos leíró nyelvtan, és nem is a beás nyelv nyelvtani rendszerének valamelyik nyelvészeti elméletbe illeszkedő "magyarázata", hanem tömör és közérthetőnek szánt összefoglalása annak, amit a beás nyelv rendszeréből sikerült felderítenünk.

 

 

 

  Készült a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbségi és Nemzetpolitikáért felelős Szakállamtitkárságának támogatásával (XVLI-1/523/2008. sz. pályázat).

 

A könyv a Tinta Könyvkiadónál jelent meg, ára: 1990 Ft

A könyv tartalomjegyzéke  
A Tinta Könyvkiadó ismertetője  

A könyvről írták:

Megjelent a Beás nyelvtan nyest.hu, 2009-08-25, MTI/Orbán Györgyi

Cigány vagy roma C-PRESS, 2009-08-24

A Bevezetés közhírré tétetik Népszabadság (9. oldal), 2009-07-31, Daniss Győző

Megjelent a Beás nyelvtan Hunra, 2009-07-20