Nyitólap >Osztályok >Igazgatóság > Prószéky Gábor > Szakmai életrajz

 

 

 

Szakmai életrajz

 

 

 

Tanulmányok:

19781982 ELTE BTK, általános és alkalmazott nyelvész (MA)
19761981 ELTE TTK, programtervező matematikus (MSc)
19761979 ELTE TTK, programozó matematikus (BSc)

 

Tudományos fokozatok, címek:

2006 habilitált egyetemi tanár (Prof)
2005 az MTA doktora (DSc)
1994 a nyelvtudomány kandidátusa (PhD)

 

Tudományos ösztöndíjas tanulmányok:

1999 University of Maryland, Washington D.C (Soros Alapítvány)
1988 University of Helsinki, Computational Linguistic Unit (OÖT)
1988 SITRA, Helsinki (OÖT)
1987  Linguistic Summer School, Stanford University (Soros Alapítvány)

 

Munkahelyek:

2021- Nyelvtudományi Kutatóközpont, főigazgató
2017-2021 MTA Nyelvtudományi Intézet (2019-től: Nyelvtudományi Intézet), igazgató
2012-2017 MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport, kutatásvezető
1999 PPKE ITK, oktató (2006-tól egyetemi tanár, 2009-2016 dékánhelyettes)
1991-2017 MorphoLogic Kft, ügyvezető igazgató
1985-1993 OPKM, tud. mts./tud. tanácsadó
1981-1985 MTA Zenetudományi Intézet, tud. ösztöndíjas/tud. smts.

 

kitüntetések, szakmai díjak

2013 Pázmány-plakett, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
2010 Gábor Dénes-díj, Novofer Alapítvány
2009  Az Év Informatikai Oktatója különdíj, Vezető Informatikusok Szövetsége
2005 Magyar Informatikáért szakmai érem, Informatikai és Hírközlési Miniszter
2005 Brassai Sámuel-díj, Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete
2002 Gyurós Tibor-díj (Az Év Informatikai Menedzsere 2001), Informatikai Vállalkozások Szövetsége
2000 Széchenyi-díj,  Magyar Köztársaság Elnöki Hivatala
1997 World Young Business Achiever, Worldcom Group (St. Johns, Canada)
1995 Kalmár László-dij, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység

Tagság és funkciók tudományos szervezetekben, bizottságokban:

2020- Szent István Tudományos Akadémia – tag
2015-  MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság – elnök
2014-2020 MTA Orvosi Nyelvi Munkabizottság - tag
2014- NKFIH (2015-ig: OTKA) Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium – elnök
2013- MANYE (Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete) – elnök
2013-2015  NJSZT (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság) – alelnök
2013-  MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) – alelnök
2012-2017 MTA Támogatott Kutatócsoportok Hálózati Tanácsa - tag
2012-2017 U-STAR Consortium – vezetőségi tag
2012- Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia – a magyar bizottság elnöke
2011-2015 NetWordS – vezetőségi tag
2011-2014 MUMIA Network – vezetőségi tag
2010-2016 MTA I. Osztály – nem-akadémikus közgyűlési képviselő (2013-ban újraválasztva)
2010-2017 MTA Nyelvtudományi Intézet Külső Tanácsadó Testülete - elnök
2010-2013 OTKA Társadalomtudományi Kollégium - tag
2010-2012  META-NET Vision Group, Interactive Systems – tag
2010-2012  FLaReNet (Fostering Language Resources Network) – tag
2009- MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság – tag
2009- BGF Tanácsadó Testület - tag
2007–2012 MTA Szótári Munkabizottság – elnök
2007-2010  OTKA Elektronikai Zsűri - tag
2006-2012 European Linguistic Resources Association – vezetőségi tag
2005- MaTT (Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa) - tag
2005-2007 IST World – a User Steering Board tagja
2004-2012 STEVIN − szakértői testületi tag (Hollandia/Belgium)
2004-2010 OTKA Nyelvtudományi Zsűri - tag
2003−2004 Nemzeti Digitális Adattár – bizottsági tag
2002–2009 MTA Nyelvtudományi Intézet – az Intézeti Tudományos Tanács tagja
2002–2007 BME Kognitiv Tudományi Központ – tanácsadó testületi tag
2002–2005 KDBR Consulting – felügyelőbizottsági elnök
2002– MTA Nyelvtudományi Bizottság – tag
2001– Papp Ferenc Alkalmazott Nyelvészeti Asztaltársaság – alapító tag
2000– MTA Szótári Munkabizottság – tag
2000– Szarvas Gábor Nyelvészeti Asztaltársaság – tag
2000–2008 MTA Informatikai Bizottság – tag
2000 European Linguistic Resources Association – előkészítő bizottság
1999–2003 CIR – tudományos tanácsadó (Veszprém)
1999-2000 IVSZ – alelnök
1999-2000 IVSZ Kis- és Középvállalkozások Osztálya – elnök
1999 EuroPrix nemzetközi multimédia-verseny – zsüritag (Salzburg)
1998–2008 EAMT (European Association for Machine Translation) – tag
1998– Magyarországi Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – választmányi tag
1997– IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége) – tag
1997– MTA Alkal­mazott Nyel­vé­szeti Munkabizottság – tag
1994–1999 ELSnet (European Network of Language and Speech) Industrial Task Group – tag
1991–1996 MTA Alkal­mazott Nyel­vé­szeti Bizottság – tag
1986–1993 MTA Nyelvtudományi Intézet Lexikográfiai és Lexikoló­giai Osztály, Akadémiai Nagyszótár – számítástechnikai tanácsadó
1983–1990 MTA Nyelvtudományi Intézet Strukturális Nyelvészeti Osz­tá­ly, Strukturális magyar nyelvtan – mb. külső munkatárs
1982–  ACL (Association for Computational Linguistics) – tag

 

Szerkesztőbizottsági tagság:

2013–  Jedlik Laboratories Research Reports − szerkesztőbizottsági tag
2012– Alkalmazott Nyelvtudomány − szerkesztőbizottsági tag
2008–2013 Magyar Terminológia − szerkesztőbizottsági tag
2004– Lexikográfiai Füzetek − szerkesztőbizottsági tag
2001– Magyar Orvosi Nyelv – szerkesztőbizottsági tag
2000– Across Languages and Cultures – tanácsadó testületi tag
1999– Fordítástudomány – szerkesztőbizottsági tag

 

Konferenciaszervezés:

2016-2017 CICLing 2017 nemzetközi konferencia szervezőbizottsági tagja (PPKE ITK)
2014-2015 25. MANYE-Kongresszus szervezőbizottságának elnöke (PPKE ITK & BTK)
2013-2014 CIE-2014, Budapest – a számítógépes nyelvészeti szekció társelnöke
2011-2012 COLING-2012, Mumbai (India) – Morphology & POS-Tagging area chair
2005−2006 EACL 2006, Trento (Olaszország) − a poster/demo szekció társelnöke
2005 RANLP 2005, Borovets (Bulgária) – programbizottsági tag
2004–2005 EAMT 2005, Budapest – a szervezőbizottság elnöke
2003-2016 Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (I.-XI.) – programbizottsági tag
2003-2012 Fordítók és Tolmácsok I.-XI. Őszi Konferenciája – programbizottsági tag
2003 EACL 2003 Student Research Workshop – programbizottsági tag
2002–2003 EACL 2003 – szervezőbizottsági tag
2001 RANLP 2001, Tzigov Chark (Bulgária)
1998–1999 EUROSPEECH 99 nemzetközi konferencia – szervezőbizottsági tag
1998 COLING 98 – Montreal (Kanada)
1995–1996 ELSnet Summer School – nemzetközi nyári egyetem szervezőbizottság
1987–1988 COLING 88 nemzetközi konferencia – szervezőbizottság

 

Oktatás, oktatásszervezési tevékenység

2015- PPKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács - tag
2015- ELTE BTK, Habilitációs Bizottság - tag
2015 Magyar Templeton Program – mentor
2014 NetWordS Summer School, Trondheim, Norvégia (Computational morphology: automata and hierarchical lexica)
2012-2018 ELTE Informatikai Kar, Habilitációs Bizottság - tag
2011– 2017 PPKE BTK, Digitális bölcsész mesterszak (Számítógépes nyelvészet szakirány)
2011–  PPKE  Információs Technológiai és Bionikai Kar, Doktori és Habilitációs Tanács – elnök
2007– PPKE BTK, Nyelvtudományi doktori iskola - tag
2003– PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar (A nyelv­tech­no­lógi­a alapjai, A nyelv­technológia eszközei és nyersanyagai, Fordítástámogatás)
2003–2004 ELTE BTK, Fordítástudományi doktori iskola (A korpusznyelvészet eszközei)
2003 Babeş−Bolyai Egyetem, Kolozsvár (Gépi és géppel támogatott fordítás)
2001–  PPKE  Információs Technológiai Kar, Multidiszciplináris doktori iskola – alapító tag
2001–2011 BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, MIT (Nyelvtechnológia - félévente egy négy előadásból álló sorozat a Mesterséges intelligencia tárgy keretében)
1999–2000 ELTE BTK, Magyar nyelvtudományi doktori iskola (A számítógépes nyelvészet alapjai)
1999 JPTE BTK, Ált. Nyelvészet doktori képzés (Lexikográfia Magyarországon)
1999–2000 Láthatatlan Kollégium – tutor
1999–2000 Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző (A számítógép módszertani alkalmazásáról a nyelvoktatási és nyelvtanulási folyamatban)
1999 Eurolan 99 Summer School on Human Language Technologies, Durau, Románia (Lexical Information and Decisions in Parsing)
1998–1999 JPTE BTK, Ált. nyelvészet doktori képzés (Bevezetés a számítógépes nyelvészetbe)
1998–2004 ELTE BTK, Magyar mint idegen nyelv (A számítógépes nyelvészet és a magyar nyelv)
1997–2008 ELTE BTK, Fordító- és tolmácsképző doktori képzés (A fordító gépi eszközei)
1995–1996 BME Nyelvi Intézet (A fordító számítógépes eszközei)
1995–1996 Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (Nyelv és számítógép)
1993–1994  ELTE BTK Elméleti nyelvészet szak (Számítógépes nyelvészet)
1992–1993 ELTE BTK Mai ma­gyar nyelv tanszék (A magyar nyelv és a számítógép)
1989–1990 BME VK Híradás­technikai tanszék (Számítógépes nyelvészet)
1987–1988 ELTE BTK Néprajzi tanszék (A számítógép alkalmazása a folklorisztikában és más humán tudományokban)
1985–1991 ELTE TTK Számítástechnikai tanszék (Természetes nyelvek fel­dolgozása)
1981–1984 ELTE TTK Numerikus és gé­pi matematika tanszék (Számítógépek nem-nu­me­ri­kus alkalmazásai)

 

Doktori témavezetői tevékenység

Témavezetésével végzett doktorok (fokozatszerzésük évével):

2021 Zolczer Péter ELTE BTK
2019 Yang Zijian Győző PPKE ITK
2018 Indig Balázs PPKE ITK
2016 Endrédy István PPKE ITK
2015 Novák Attila PPKE ITK
2015 Siklósi Borbála PPKE ITK
2015 Orosz György PPKE ITK
2015 Laki László János PPKE ITK
2014  Lengyel István ELTE BTK
2013 Pataki Máté PPKE ITK
2012 Varga Ágnes  ELTE BTK
2012 Seidl-Péch Olívia  ELTE BTK
2011 Sass Bálint PPKE ITK
2011 Lázár A. Péter ELTE BTK
2010 Miháltz Márton  PPKE ITK
2009 Kis Balázs  PTE BTK

 

Jelenleg témavezetése alatt álló Ph-hallgatók (végzésük várható évével):

2023 Ibiyev, Kamran PPKE ITK
2023 Kahla, Mram PPKE ITK
2021  Kalivoda Ágnes PPKE BTK
2021 Dömötör Andrea PPKE BTK
2021 Vadász Noémi PPKE BTK
2022 Erdei Tamás PPKE BTK
2021 Ligeti-Nagy Noémi PPKE BTK

 

Részvétel nemzetközi K+F projektekben

2012– U-STAR (Universal Speech Translator, NIHT, Japan)
2011–2014 MUMIA (Multilingual and Multifaceted Interactive Information Access, COST Action IC1002)
2010–2015 NetWordS (European Science Foundation, ESF 09-RNP-089)
2010–2012  iTranslate4 (European Commission, ICT-PSP 3)
2006–2008 EuroMatrix − Statistical and hybrid machine translation between all European languages (STREP FP6-34291) – magyar projektvezető
2005–2007 EuroTermBank (eContent EDC-22 267) – magyar projektvezető
2001–2004 Spotting and Indexing Multi-word Lexemes in Corpora Using Finite Stet Techniques (OTKA/NWO N-34019) – magyar projektvezető
1995–1998 GRAMLEX (Copernicus Joint Research Project 621)
1995–1997 GLOSSER (Copernicus Joint Research Project 343) – magyar projektvezető
1995–1997 MULTEXT-EAST: Multilingual Text Tools and Corpora for Central and Eastern European Languages, (Copernicus Joint Research Project 106)
1995–1997 ELSnet Goes East (Copernicus Concerted Action 200)
1989–1991 DISNET (CEC)
1987–1989 Distributed Language Translation (CEC)

 

Részvétel hazai K+F projektekben:

2014-2016 DigiCon: Orvosi beteglapok feldolgozása (KAP)
2012- AnaGramma: pszicholingvisztikai indíttatású magyer nyelvi elemző (MTA TKI)
2008-2010  Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform (Nemzeti Technológiai Platformok)
2005–2007 Magyar EuroWordNet: általános célú fogalomtár és jelentés-egyértelműsítés (AKF GVOP-3.1.1.-2004-05-0191/3.0)
2005–2007 Orvosi szakszövegek interaktív tartalomelemzése elektronikus kórlapok kitöltésére (AKF GVOP-3.1.1.-2004-05-0363/3.0)
2005–2007 A fordítási csoportmunka hatékonyságának maximalizálása számítógépes eszközökkel (AKF GVOP-3.1.1.-2004-05-0018/3.0) – projektvezető
2005–2007 Magyar egységes ontológia (NKFP 2/042/2004)
2005–2007 Magyar−angol gépi fordítórendszer (NKFP 2/008/2004)
2005–2008 Nyelvtechnológiai modulok a „Molekuláris és info-bionikai kutatások a medicinában − Szentágothai János Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET)
2004–2006 A számítógépes nyelvészeti infrastruktúra egységesítése és fejlesztése (KKV GVOP-2004-3.3.3)
2004–2006 Kontrollált nyelvi szolgáltatás kifejlesztése (INFRA GVOP-3.3.2.-2004-04-0004/3.0) – projektvezető
2004–2006 Digitális terminológus (IKTA 081/2003) – projektvezető
2004  Intelligens többnyelvű dokumentumkezelés Eurovoc rendszerben (ITEM 82130845)
2003–2005 Intelligens fordítómemória (IKTA 146/2002) – projektvezető
2003  Üzleti metakereső rendszer nyelvi támogatással (ITEM 71000642) – projektvezető
2002–2005  Komplex uráli nyelvészeti adatbázis (NKFP 5/135/2001)
2002–2004 Mondatszintaxis gépi tanulása – gépi tanulási módszerek a magyar nyelv szintaktikai szabályainak létrehozására (IKTA 037/2002)
2002–2005  MMIR: egy- és többnyelvű információ-visszakeresés (Különböző keresési technikák értékelése magyar és finn nyelvű szöveges és/vagy képi tesztadatbázisok segítségével, továbbá alkalmazási lehetőségek kutatása) (CIMO)
2001–2003 Automatikus információszerzés rövid (politikai, üzleti, piaci) hírekből (NKFP 2/017/2001) – projektvezető
2001–2004 Morfológiai-lexikai szint feletti magyar nyelvű tartalomelemző programok kifejlesztése (NKFP 5/027/2001)
2001–2003 Alkalmazott beszédinformációs rendszerek (NKFP 2/008/2001)
2001–2003 Információ- és tudás-tárház (IKTA 3-181/2000)
2001–2002 Helyesen − a szabad szoftverek világában is (SZT-IS-10) − projektvezető
2000–2002 Nyelvi visszacsatolás karakter-, kézírás és beszédfelismerő rendszerek számára (IKTA 063/2000) – projektvezető
2000–2002 Magyar nyelvi szófaji egyértelműsítő módszer fejlesztése gépi tanulási algoritmusok felhasználásával (IKTA 027/2000)
1998–2001 EU-jogharmonizációs fordítási projekt (PHARE)
1994–1996 Magyar mondatok számítógépes mondattani leírása (OTKA) – projektvezető

 

letölthető életrajz (pdf)

   

Módosítva: 2021.09.08.

 

 

 vissza