Magyar Tudomány Ünnepe

 

  

Nyelvtudomány: hozzátett értékeink

A Nyelvtudományi Intézet alapításának 60. évfordulóján

Ünnepi tudományos ülés

 

 

2009. november 19.

 

MTA Nyelvtudományi Intézet

1068 Budapest Benczúr u. 33. földszinti előadó

 

védnök: Magyar Tudományos Akadémia

 

 

PROGRAM

 

Délelőtt 11 órától:

Nyelvészeti szüret (10 percesek)

 

11:00-11:10 Megnyitó: Kenesei István igazgató  
11:10-12:00 É. Kiss Katalin (az MTA l. tagja, kut. prof): Magyar nyelvtan – univerzális nyelvtan
  Kálmán László (CSc, tfm.) - Rebrus Péter (PhD, tfm.): Szabályok versus analógia a nyelvészetben
  Siptár Péter (DSc, tud.tan) -Törkenczy Miklós (DSc, tud.tan): A kék fonológiától Oxfordig és Los Angelesig
  Gósy Mária (DSc, tud.tan, ov): Beszédkutatás a hazai és a nemzetközi tudományban
  Váradi Tamás (PhD, igh., ov): Írott nyelvi adatbázisok és szoftverfejlesztések
12:00-12:10 Szünet  
12:10-13:20 Bánréti Zoltán (CSc, ig.h., ov): A rekurzív nyelvi műveletek neurolingvisztikája
  Bartha Csilla (CSc, tfm): „Bomlott” gondolkodásmódúaktól a Többnyelvűségi Kutatóközpontig, avagy a nyelvi másság dimenziói a Nyelvtudományi Intézetben és még onnan is túl
  Orsós Anna (PhD, tm): A beás nyelv nyelvtana, leírása
  Oszkó Beatrix (PhD, tm, megb. ov): Finnugrisztika: új terepek
  Dömötör Adrienne (PhD,tfm) - Haader Lea (CSc, tfm): Ó és középmagyar forrásokkal -- hagyományos és új utakon
  Gerstner Károly (CSc, tfm): Nyelvújítási gyökerek és európai kapcsolatok: A Magyar Nyelv Nagyszótára

 

 

Képek, prezentációk a terepmunkákról, kutatási érdekességekről

poszterelőadások folyamatosan a folyosón

 

 

Délután 15 órától:

A Nyelvtudományi Intézet 60 éve

 

beszélgetés Szépe György nyelvészprofesszorral

beszélgetőtárs: Kenesei István, igazgató