Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és

a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja

 

tisztelettel meghívja Önt

 

Simon Zsolt

Untersuchungen zur hattischen Grammatik. Phonologie, Morphologie und Syntax

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

 

 

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

 

 Időpontja: 2013. június 11., 15.00 óra

 

 

Az értekezés opponensei:    Gabriella Frantz-Szabó, PhD

                                Zólyomi Gábor, PhD

A védési bizottság további tagjai:     Siptár Péter, DSc (elnök)

                                                    Vér Ádám, PhD (titkár)

                                              Adamik Béla, PhD

                                               Csabai Zoltán, PhD

                                                   Gerstner Károly, PhD

                                                           Török László, akadémikus

 

    A jelölt témavezetője: Komlósy András, CSc

 

 Az értekezés a tanszék könyvtárában megtekinthető.

magyar nyelvű tézisek

német nyelvű tézisek