Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és

a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja

tisztelettel meghívja Önt

 

Molnár Cecília Sarolta

 

Speciális kérdések? – Az ugye partikulát tartalmazó megnyilatkozások formája és használata

 

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

 

 

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

 

 Időpontja: 2019. szeptember 9. (hétfő), 12.00 óra

 

 

                  Az értekezés opponensei:        Németh T. Enikő, DSc (SZTE)

                                                                   Rákosi György, PhD (DE)                                                         

                  A bizottság további tagja:       Siptár Péter, egyetemi tanár (elnök) (ELTE, MTA)                             

                                                                  Dér Csilla Ilona, PhD (KRE)

                                                                  Kálmán László, CSc (MTA, ELTE)

                                                                  Kiefer Ferenc, akadémikus

                                                                  Tóth Enikő, PhD (DE)

                                                                                                                       

 

A jelölt témavezetője: Gyuris Beáta, PhD

 

Az értekezés innen letölthető.

Magyar nyelvű tézisek

Angol nyelvű tézisek