Nyitólap > Programok

A Nyelvtudományi Intézet márciusi rendezvényei

 

áprilisi programok >>

 

Időpont Helyszín Előadó Előadás címe Szervező
március 2., 16:00 földszinti előadóterem Szépe Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet)

A fonológiai és morfológiai szekvencia-szervezés egyszerűsítési stratégiái afáziások és ép beszélők esetében.

Elméleti kérdések.
Előadás a Kísérletes nyelvészet sorozatban
MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
március 9., 11:00 földszinti előadóterem Borbély Anna (MTA Nyelvtudományi Intézet) A valóságos és a látszólagos idő hatása a nyelvcserére Élőnyelvi Osztály
március 11.-13. földszinti előadóterem International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen: Past, Present, Future Fonetikai osztály
március 16., 11:00 földszinti előadóterem Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet) Típusmentes szemantika függvényalkalmazás nélkül Elméleti Nyelvészeti Osztály
március 16., 16:00
 
földszinti előadóterem Szépe Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet)

A fonológiai és morfológiai szekvencia-szervezés egyszerűsítési stratégiái afáziások és ép beszélők esetében.

Terepmunkák, korpuszok.

Bemutató a Kísérletes nyelvészet sorozatban
MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
március 18., 11:00 földszinti előadóterem Rebrus Péter: (MTA Nyelvtudományi Intézet) Miért nem agglutinatív a magyar igeragozás? Elméleti Nyelvészeti Osztály
március 23., 10:00-13:30
 
földszinti előadóterem Dictionary Users and Makers Workshop Lexikográfiai osztály
március 23., 10:30 108-as terem Fehér Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet) Nyelv és valóság a buddhizmusban Orientalisztikai Osztály
március 30., 11:00 földszinti előadóterem Takács Gábor (MTA Nyelvtudományi Intézet) W. Vycichl és I.M.  Diakonov. Tevékenységük az afroázsiai összehasonlító nyelvészetben Orientalisztikai Osztály

Az MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Doktori Program Kísérletes nyelvészet c. előadás- és bemutatósorozata  

Vitaülések a magyar őstörténet kutatásának helyzetéről  

Amennyiben az Intézet programjait e-mailben is meg szeretné kapni, kérjük küldjön egy üzenetet az Intézet e-mail címére: linginst@nytud.hu.

További nyelvészeti programok a Nyelvészeti portál Friss hírek rovatában vagy az Újdonságok a portálon  lapon olvashatók.

 

 

 

TÍPUSMENTES SZEMANTIKA FÜGGVÉNYALKALMAZÁS NÉLKÜL

Kálmán László
MTA Nyelvtudományi Intézet
ELTE/MTA Elméleti nyelvészeti szakcsoport
Alkalmazott Logikai Laboratórium
kalman@nytud.hu

 

Vázlat
 

Először arról fogok beszélni, hogy a logikai-szemantikai típusok és a természetes nyelvi kifejezésfajták teljes párhuzama, ami Frege munkássága óta dogmává kövesedett, nyilvánvalóan nem tartható.  A formai és a tartalmi ,,hiányosság'', amennyire egyáltalán ezek értelmezhetőek, nem járnak mindig együtt.  Ezt már sokan észrevették, a leghatásosabb bíráló Donald Davidson volt, de radikális ellenjavaslat még nem született.

Utána azt fogom elmondani, hogy a kompozicionalitás elve, amellyel a fregei dogmát alá szokták támasztani, egyszerre túl gyenge és túl erős; az ún. erős kompozicionalitás viszont, amelyet 1996-ban javasoltam helyette, egyenesen megkövetel egyfajta típusmentességet.

Ezután elmondom, hogy a típusmentes szemantikai elméletek piacán az egyetlen létező keret a típusmentes lambda kalkulus, amely . mivel a segítségével minden rekurzív függvény felírható . messze túl erős, bonyolult, kezelhetetlen a céljainkhoz.

Az utolsó részben konkrét javaslatot teszek egy olyan szemantikai modellfajtára és egy eldönthető reprezentációs nyelvre (a hozzá tartozó adekvát kalkulusra csak röviden térek ki), amelynek a segítségével a természetes nyelvi kifejezéseket erősen kompozicionális módon lehet értelmezni.  Röviden vázolom, milyen ,,áldozatokkal'' (valójában: előnyökkel) jár ez a természetes nyelvi ontológia és szemantika számára.
 

 

Dictionary Users and Makers
Szótárak használói és készítői

Workshop


Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet
Földszinti nagyelőadó

Időpont: 2004. március 23.
10.00 - 13.30

Program

Anna Braasch: Milyen a jó szótár? Szótártípusok és várható felhasználók
Peter Sherwood: Az Akadémiai nagyszótár .angolosításának. ötletéről
Jan Králik: Corpus activities and recent developments in Czech monolingual lexicography
Fóris Ágota: Hitelesség, pontosság, aktualitás: a szaknyelv szótári rögzítésének néhány kérdése
Muráth Judit: Szakszótárak előkészítési munkálatai; esettanulmány
Gecső Tamás:
Szöllősy Éva - Márkus Katalin: Angolul tanulók szótárválasztási és szótárhasználói szokásai
Magay Tamás: Az EURALEX
Vörös Ferenc: A MoBiDic szótárak készítése közben szerzett tapasztalatokról
Varga Lídia: Francia szótárak és használóik: a középiskolások és egyetemisták szótárhasználatáról szerzett tapasztalatok
Pajzs Júlia: A szótáríró felelőssége

Tekintettel az idő rövidségére és a sok előadóra, minden előadót arra kérek, hogy előadása ne haladja meg a 10 percet.

Hozzászólásokra csak az előadások elhangzása után lesz lehetőség.

A Workshopot a délutáni program miatt, pontosan 13.30-kor be kell fejeznünk.

Bárki térítésmentesen részt vehet a találkozón 13.30-kor együtt átmehetünk ebédelni a Postás Művelődési Házba, menü: 500 Ft. Kérem, hogy igényüket előre jelezzék Márkus Katalinnak. 

14 órától az Intézet nagyelőadójában az MTA Szótári Munkabizottságának ülése folytatódik, amelyre külföldi szakértőinket is szeretettel várjuk.

 

Archívum 

 
 vissza