"Semmi nincs úgy"

Az Erasmus Kollégium Nyelv - nyelvfilozófia - nyelvi ismeretterjesztés

és Kortárs morálfilozófia kutatócsoportjának konferenciája

 

MTA Nyelvtudományi Intézet

2008. április 29.

 

rövid ismertetések az előadásokról

 

1. ... a morálfilozófiában
9:00 - 9:15   Szigeti András: Mit számít a szabad akarat? Interdiszciplinaritás és felelősség
9:15 - 9:25        vita - vitaindító: Mráz Attila
9:25 - 9:40   Mráz Attila: Maffiák és iskolák: kollektívák a fátyol mögött
9:40 - 9:50        vita - vitaindító: Szigeti András
9:50 - 10:05   Réz Anna: Meg kell-e tennem, amit meg kellene tennem?
10:05 - 10:15        vita - vitaindító: Reich Orsolya
10:15 - 10:30   kávészünet
     
2. ... a metafizikában
10:30 - 10:45   Kovács Dávid: Hasznos műszó vagy parazita? McDowell-stílusú érvek a kvázi-emlékek ellen
10:45 - 10:55        vita - vitaindító: Tőzsér János
10:55 - 11:10   Molnár Kristóf:: David Lewis érvei a lehetetlen világok ellen
11:10 - 11:20        vita - vitaindító: Farkas Katalin
     
3. ... a nyelvfilozófiában
11:20 - 11:35   Zvolenszky Zsófia: Nem is okságról szól a tulajdonnevek oksági elmélete
11:35 - 11:45        vita - vitaindító: Bárány Tibor
11:45 - 12:00   Farkas Katalin: Merev jelölők és az azonosság szükségszerűsége
12:00 - 12:10        vita - vitaindító: Zvolenszky Zsófia
12:10 - 13:30   ebédszünet
     
4. ... a nyelvtudományban
13:30 - 13:45   Kálmán László: Fogalmatok sincs!
13:45 - 13:55        vita - vitaindító: Somodi Gergő
13:55 - 14:10   Imrényi András: Hogyan tegyük fel a fókusz funkciójára vonatkozó kérdést?
14:10 - 14:20        vita - vitaindító: Kálmán László
14:20 - 14:30   kávészünet
     
5. ... az alkalmazott nyelvtudományban
14:30 - 14:45   Kurdi Benedek: Ment-e az ekvivalencia által a fordítástudomány elébb?
14:45 - 14:55        vita - vitaindító: Király Edit
14:55 - 15:10    Stachó László: Relevancia és zenei előadás
15:10 - 15:20        vita - vitaindító: Kerékfy Márton
15:20 - 15:30   szünet
     
6. ... a kognitív pszichológiában
15:30 - 15:45   Takács Boglárka: Érdekes-e a nyelvtan-elsajátítás autizmusban?
15:45 - 15:55        vita - vitaindító: Balázs Andrea
15:55 - 16:10   Balázs Andrea: A szimbolikus játék Piaget-nál és Tomasselónál
16:10 - 16:20        vita - vitaindító: Takács Boglárka
16:20 - 16:35   Pléh Csaba: Valóban mindenre válasz-e az evolúciós pszichológia?
16:35 - 16:45        vita - vitaindító: Kertész Gergő
16:45 - 17:00   Kertész Gergő: A kreativitás evolúciós modelljei (Felfedezés, igazolás, kreativitás az evolúciós ismeretelmélet kontextusában)
17:00 - 17:10         vita - vitaindító: Zemplén Gábor