Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és

a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja

 

tisztelettel meghívja Önt

 

Drienkó László

A linguistic agreement mapping-system model

 

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

 

 

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr utca 33.), földszinti előadóterem

 

 Időpontja: 2009. június 29., 11.00 óra

 

 

                      Az értekezés opponensei:    Bíró Tamás, PhD

                                                                 Rebrus Péter, PhD

          A védési bizottság további tagjai:     Kiefer Ferenc, akadémikus (elnök)

                                                                 Bánréti Zoltán, CSc

                                                                 Surányi Balázs, PhD

                                                                 Varasdi Károly, PhD (titkár)

 

    A jelölt témavezetője: Kálmán László, a nyelvtudomány kandidátusa

 

 

 A dolgozat egy példánya megtekinthető az MTA Nyelvtudományi Intézet könyvtárában.

nyomtatható változat