Az ELTE BTK Doktori Tanácsa és

a Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti Nyelvészeti Doktori Programja

tisztelettel meghívja Önt

 

Baló András Márton

 

Analogy in Lovari Morphology

 

című doktori (PhD) disszertációjának nyilvános védésére.

 

 

A védés helye: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest VI., Teréz krt. 13.), előadóterem

 

 Időpontja: 2017. június 28. (szerda), 11.00 óra

 

 

Az értekezés opponensei:

Törkenczy Miklós, DSc (ELTE, MTA)

Zsigri Gyula, PhD (SzTE)

A bizottság további tagja:

Siptár Péter, egyetemi tanár DSc (elnök) (ELTE, MTA)

Cser András, PhD (PPKE)

Ladányi Mária, DSc (ELTE)

Szalai Andrea, PhD (MTA)

 

                                  

A jelölt témavezetője: Kálmán László, CSc

 

Az értekezés innen letölthető.

Magyar nyelvű tézisek

Angol nyelvű tézisek