Siptár Péter

Híd-típusú meglepetések  

 

A híd-típusú (antiharmonikus) tövekrõl a közfelfogás azt tartja, hogy e tövek magánhangzója valamikor veláris (hátulképzett) volt. Az idõk folyamán - így folytatódik a történet - ez a magánhangzó fonetikailag megváltozott, ezért ma teljesen egybeesik a megfelelõ palatális (elölképzett) magánhangzóval, de az érintett tövek toldalékolása nem változott (ezek továbbra is hátulképzett toldalékokat vesznek fel). Ez a felfogás annyira elterjedt, hogy nem is szoktunk gondolkodni rajta: egyetemi tankönyvekben (fonetikaiakban és nyelvtörténetiekben egyaránt), szakcikkekben, népszerûsítõ írásokban, sõt még a közoktatásban is ez és így szerepel. Az elõadásban sorra veszem ennek a vélekedésnek az egyes elemeit és az újabb szakirodalom alapján igyekszem minden egyes részletérõl bemutatni, hogy nem igaz, vagy nem szükségszerûen igaz, vagy csak részben igaz (ami rosszabb, mintha teljesen hamis lenne).