Simon Zsolt (NYTK)

Az indoeurópai nyelvek szubsztrátumai és az anatóliai nyelvek. Hogyan (ne) határozzunk meg szubsztrátumot a szókincs alapján?  

 

 

Időpont: 2021. október 14. 14 óra

Helyszín: Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest 1068 Benczúr u. 33.  

 

Absztrakt

Közismert, hogy az indoeurópai nyelvek ágait komoly szubsztrátum-hatás érte a szókincs területén. Mindmáig megválaszolatlan kérdés azonban, hogy ezen szubsztrátumok hatottak-e az anatóliai ágra is. Bár az előadás keretét ez a kérdésfeltevés adja, fókuszában mégis sokkal általánosabb és sokszor még tisztázatlan (tisztázhatatlan?) módszertani kérdések állnak: Milyen érvek alapján állíthatjuk egy szóról, hogy szubsztrátum eredetű? Mikor beszélhetünk egyáltalán szubsztrátumról? S mennyire működnek ezek az elvek a gyakorlatban?