Simon Zsolt

Az örmény nyelv állítólagos hettita-luvi jövevényszavai és történeti jelentőségük

 

Számos kutató egy kiterjedt hettita-luvi jövevényszóréteget feltételez az örmény nyelvben, s ebből messzemenő nyelvészeti, ill. történeti következtetéseket vontak le. Ezt az elméletet a kutatás vagy kritikátlanul átvette (így a jelenlegi standard indogermanisztikai bevezető is) vagy érvek nélkül elutasította. Előadásomban az összes javasolt jövevényszó általam elvégzett kritikai áttekintésének eredményeit kívánom bemutatni.