Polgárdi Krisztina

Az angol /r/ disztribúciója és magánhangzókra gyakorolt hatása, CV keretben  

 

Ebben az előadásban az /r/ előtti magánhangzókat elemzem az angolban. Továbbfejlesztem Harris 1994 javaslatát, mely szerint az / r/ azért hat az őt megelőző magánhangzóra, mert egy elágazó szótagmag része, és követem Nádasdy 2006 elemzését, melyben megkülönbözteti az /r/ előtti törést (Pre-R Breaking) a szélesítéstől (Pre-R Broadening). Az /r/ viselkedésének oka elemzésem szerint az, hogy a XVI. sz. végétől mássalhangzóból siklóhanggá gyengült, s ennek következtében, az angol siklóhangokhoz hasonlóan, többé nem állhat nem magánhangzó előtti helyzetben (vagyis üres szótagmag előtt). Két lehetőség marad ilyen esetekben az /r/ számára: vagy diftongust alkot az őt megelőző magánhangzóval, vagy törlődik. Az angol történetében mindkettőre találunk példát. A jelenséget CV keretben (Lowenstamm 1996), az elemelmélet (Backley 2011) segítségével elemzem.