Németh Endre

Az apai vonalú N haplocsoport szerepe a mai baskírok, tatárok és magyarok genetikai kapcsolatrendszerében
 

 

Absztrakt

Előadásunkban elsősorban egy 2019-ben publikált észt-magyar populációgenetikai kutatás eredményeit mutatjuk be, amely speciális genetikai kapcsolatokat tárt fel az apai vonalú N haplocsoporton belül a mai magyar, baskír és tatár népesség között. Előadásunkat kiegészítettük olyan történeti, régészeti és nyelvészeti adatokkal, amelyek segítségével történelmi kontextusba helyezhetők a populációgenetikai észrevételek. Az eredmények szintézise alapján valószínű, hogy a honfoglaló magyarok egy részének ősei Észak-Nyugat Baskíriából és esetleg a szomszédos Kelet-Tatársztán határterületéről indultak nyugat felé, és nem zárható ki, hogy magyar maradt az Urál-vidéken mint korábban gondoltuk. Illetve több olyan kérdés is felmerül az új eredmények kapcsán, amelyekről érdemes lehet közös gondolkodni nyelvészekkel.  

Németh Endre, Kustár Ágnes, Székely Gábor és Klima László: Az apai vonalú N haplocsoport szerepe a mai baskírok, tatárok és magyarok genetikai kapcsolatrendszerében. Anthropológiai Közlemények 60; 43–64. (2019)