Nádasdy Ádám (ELTE)

Az Isteni Színjáték magyar fordításának nyelvészeti kérdései

 

2016. június 7., 15.00

 

Nemrég készültem el Dante Isteni Színjátékának új magyar fordításával (Magvető Kiadó, 2016). Előadásomban nyelvészi szememmel tekintek rá fordításom szövegére. Megvizsgálom, milyen mértékben használtam archaizmusokat ("ily", "tán", "pór") illetve neologizmusokat ("grammnyi", "sport", "szorong"). Beszámolok a verselésről, azaz hogy miért a rímtelen drámai jambusban fordítottam a rímes "endecasillabo"-t, s milyen ritmikai-grammatikai megoldásokkal igyekeztem biztosítani a metrikai hatást. A mondattan szintjén megvizsgálom, hogy Dante többnyire 3 soros mondatait (gyakran többszörös alárendeléseket) hogyan próbáltam megoldani.