Ladányi Enikő

Konfliktusfeloldó működések a lexikai előhívás során  

 

Miközben szavakat hívunk elő mentális lexikonunkból, az előhívandó szó reprezentációján kívül számos más szó reprezentációja is aktiválódik. Ha ilyenkor a célszó és a versengő reprezentációk aktivációkülönbsége nem elég nagy, konfliktus jelentkezik e reprezentációk között, amit fel kell oldanunk ahhoz, hogy végül a megfelelő szót produkáljuk. Egy újabb nézet szerint a nyelvi folyamatok során megjelenő konfliktusok feloldásáért egy általános konfliktusfeloldó működés, a kognitív kontroll felelős. Ebből a feltevésből az is következik, hogy lehetséges, hogy specifikusan nyelvinek tartott tünetek megjelenéséhez valójában kognitív kontroll sérülések is vezethetnek. Előadásomban az elmélet felvázolása után egy olyan kutatásunkat fogom bemutatni, ahol specifikus nyelvfejlődési zavart mutató gyerekek kognitív kontroll és lexikai előhívási képességeit vizsgáltuk. Eredményeink szerint mind a lexikai előhívás, mind a kognitív kontroll sérült ezeknél a gyerekeknél és a két tartományban nyújtott teljesítmény együttjárást mutat. Ez egyrészt arra utal, hogy specifikus nyelvfejlődési zavarban a nyelv kizárólagos sérülését hirdető korábbi elméletekkel szemben általánosabb képességek sérülése is feltételezhető, és részben ezek vezethetnek a nyelvi problémák megjelenéséhez is. Ezen túl eredményeink támogatják azt a nézetet, amely szerint a nyelvi folyamatok során megjelenő konfliktusok feloldáshoz egy nem specifikusan nyelvi kognitív kontroll működés szükséges.  

Irodalom

Henry, L.A., Messer, D.J., Nash, G. (2012). Executive functioning in children with specific language impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry ,53(1), 37–45.  

Kan, I.P., & Thompson-Schill, S.L. (2004). Effect of name agreement on prefrontal activity during overt and covert picture naming. Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, 4(1), 43–57.  

Leonard, L.B.,& Deevy, P. (2003). Lexical abilities of children with specific language impairment. In L. Verhoeven & H. van Balkom, (Eds.), Classification of Developmental Language Disorders: Theoretical Issues and Clinical Implications. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

Miller, E.K., Cohen, J.D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167-202.  

Novick, J.M., Trueswell, J.C., Thompson-Schill, S.L. (2005). Cognitive Control and Parsing: Reexamining the Role of Broca's Area in Sentence Comprehension. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 5, 263-281.  

Schnur, T.T., Schwartz M.F., Brecher A., & Hodgson C. (2006). Semantic interference during blocked-cyclic naming: Evidence from aphasia. Journal of Memory and Language, 54, 199–227.