Laboratóriumi fonológiai műhely

 

 

 

 

Időpont: 2014. június 26., 14 óra

Helyszín: 108-as szoba

Szervező: MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Intézeti Tanszék

 

 

Előadók: Galla Kristóf, Kiss Angelika, Lipusz Kinga, Madarász Levente, Szalay Tünde

 

 

Az előadásban néhány, a fonológia és fonetika határterületéről származó kísérlet eredményeit mutatjuk be.

 

Témák:

 

Madarász Levente: A magánhangzók hangszínének változása az elmúlt néhány évtizedben

 

Galla Kristóf: A szóhangsúly és mondathangsúly hatása a magánhangzótartamra

 

Lipusz Kinga: A gemináták hatása a magánhangzótartamra

 

Szalay Tünde: Az /l/ vokalizációja a hangkörnyezet függvényében

 

Kiss Angelika: Kínai tónusok megvalósulása magyar nyelvtanulóknál

 

 

 

Az előadók az Elméleti nyelvészet szak BA-s és MA-s hallgatói, akik saját kísérleti eredményeikről számolnak be.