Kenesei István (MTA NYTI)

A szófajok meghatározásáról

 

2016. március 29., 11.00

 

Az előadásban visszatérek egy régebbi témámhoz, a szófaj fogalmához és meghatározásához. Az alapkérdés nem csupán az, hogy az egyes szófajokat hogyan határozzuk meg, hanem hogy egyáltalán mi a szófaj és minek van/lehet szófaja. Az újabb kutatások és elemzések eredményeire támaszkodva továbbra is amellett érvelek, hogy a szófaj nem elsődleges, hanem levezetett fogalma a nyelvleírásnak, mert mögötte megkülönböztető jegyek csomagjai húzódnak meg. Hivatkozom az átmeneti vagy rugalmas szófaji felosztásokat mutató nyelvek tanulságaira is és ismét visszatérek egyes magyar szófajok jellemzésére, különös tekintettel a lexikális és funkcionális elemek különbségeire.