A Tulipán-terv: A formai analógiák részleges kezelése

Kálmán László (MTA NYTI)

 

 

Időpont: 2019. május 7., 11.00

Helyszín: MTA NYelvtudományi Intézet (Budapest VI., Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

 

Először Saussure mondta ki azt, hogy az analógia nemcsak a nyelvi változások gyakori mozgatója, hanem a nyelvi rendszer koherenciájának alapja is.  Ugyanakkor az analógia kezelésének, különösen a formai analógiákénak, még nem született meg a rendszeres és általános megoldása.

Az előadásban részleges megoldást javaslok erre a problémára.  A címnek megfelelően három dolgot fogok elmagyarázni: Hogy miből ered a „tulipán” elnevezés (milyen metaforának a metaforája), hogy miért és mennyiben részleges a megoldásom, és hogy miért nevezhető mégis megoldásnak.  Két formális ábrázolást fogok bemutatni, és vázolom azt az algoritmust, amivel analógiás egyenlőségeket meg lehet oldani, és amit mindkét reprezentációra implementáltam.

 


 

The Tulip Project: A partial treatment of formal analogies

László Kálmán (RIL HAS)

 

As Saussure pointed out, analogy is not only a frequent basis for linguistic change, but also ensures the coherence of linguistic systems.  Yet the treatment of analogy, especially the analogy of forms, has not been solved in a systematic and generic way.

The talk proposes a partial solution to this problem.  In accordance with the title, I will dwell upon three issues: Why my approach is called ‟tulip” (what metaphor this is a metaphor of), why and how it is only partial, and in what sense it still is a treatment.  Two different formal representations will be discussed, and I will sketch an analogy solving algorithm implemented for both.