Argumentumszerkezet: Lexikális szabályok, vagy konstrukciók?  

Kálmán László

(kalman.laszlo@nytud.mta.hu)  

 

 

 

Időpont: 2014. március 6., 11.00

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Összefoglaló  

Az igék és bővítményeik viszonyában a hagyományos és a legtöbb modern elmélet is egy sor kategorikus különbségtételt feltételez. Eleve kategorikus különbség az, hogy valami vonzat-e, vagy szabad határozó; aztán a vonzatok száma; az, hogy egy adott vonzatot idioszinkratikus eszközzel kell-e jelölni, vagy csak a jelentéstani szerepe van rögzítve; és így tovább. Súlyos empirikus problémának tartom, hogy mindezeknek a megkülönböztetéseknek a kategorikus voltára szinte semmi sem utal. Előadásomban amellett érvelek, hogy a szabályrendszereken alapuló nyelvleírásokkal szemben a konstrukciókon alapulók nem kényszerülnek ilyen furcsa feltételezésekre, ezért alkalmasabbak a természetes nyelv tényeinek leírására.