Kalivoda Ágnes

Az igekötők produktív kapcsolódási mintái  

 

Absztrakt:

A produktív kapcsolódási minták azt adják meg, hogy egy igekötő különféle jelentéseiben milyen igecsoportok tagjaihoz járulhat. Az előadásomban arról lesz szó, hogyan lehet feltárni ezeket a mintákat 'igekötő – képző – vonzatkeret' hármasok (pl. el-X-elődik valami, tönkre-X-el valamit) korpuszvezérelt vizsgálatával. Először az igealkotás három leggyakoribb módjáról lesz szó: a névszói és igei bemenetű igeképzésről, valamint a hangzásséma-alapú igealkotásról. Ezután bemutatom a PrevCons táblázatot, amely 21038 igekötős igei hapaxot tartalmaz. Számos meta-adat érhető el benne a hapaxok morfológiai szerkezetéről, szemantikájáról, vonzatkeretéről és konkrét szövegbeli előfordulásáról - ezáltal jó alapot ad a produktív kapcsolódási minták vizsgálatához. Végül egy olyan kísérletet mutatok be, amelynek célja az igekötők jelentéseinek és a jelentések közti viszonyoknak a hálózat-szerű ábrázolása a PrevCons alapján, egy ontológia formájában.