Halm Tamás (NYTI, Elméleti Nyelvészeti Osztály)

Vegánok és antialkoholisták - A tárgyeset és a tárgyas ragozás szétválása az ómagyarban

 

2020. május 28. (csütörtök) 11 óra
zoom-előadás (az előadáshoz a linket később küldjük)


Absztrakt:

Ismeretes, hogy a személynevek (családnevek, ragadványnevek) zárványként gyakran megőriznek archaikus, egy adott nyelv korábbi állapotát tükröző vonásokat és szerkezeteket. A hangtanon és alaktanon túl bizonyos esetekben sikerült mondattani rekonstrukciót is végezni személynevekben megőrzött fosszíliák alapján (Bowern 1998 az ókarni nyelvek vagy Layton 2018 a sémi nyelvek vonatkozásában). Az előaadásomban amellett érvelek, hogy a magyarban a mai napig szórványosan fennmaradt olyan személy- és gúnynevek, mint a bor(nem)issza, hús(nem)eszi, magahány(j)aveti, Kármenti, Kárteszi stb. szintén egy korábbi, ómagyar nyelvállapotot jellegzetességeit őrzik. Ezek a következők: szigorú tárgy-(tagadószó)-ige szórend (OV), valamint a tárgyas ragozás és tárgyrag nélküli tárgy együttes megléte. Az esetadás és a tárgyi egyeztetés szétválásának ehhez hasonló mintázatát több uráli nyelvben is megfigyelték (É. Kiss 2020), az (ó)magyarra vonatkozóan azonban eddig, erre utaló adatok híján, a szakirodalom tudomásom szerint még nem élt ilyen feltételezéssel.