A hiátusról

Gósy Mária (MTA NYTI)

 

Időpont: 2014. december 2. (kedd) 11.00 óra

Helyszín: földszinti előadóterem

 

Absztrakt:

A koartikuláció több beszédhangon át kiterjedő hatása régóta ismert és bizonyított. A hiátus megvalósítása nyelvenként változó lehet. Az előadásban a magánhangzó-kapcsolódások fonetikai sajátosságait mutatjuk be kísérletsorozat és spontán beszéd alapján. A hiátustöltő mássalhangzó fonetikai jellemzőit női beszélők ejtésében adatoltuk és összevetettük a megfelelő közelítőhangéival. A spontán beszédben előforduló magánhangzó-kapcsolódások gyakoriságát és időviszonyait az előadás második részében tárgyaljuk; itt a temporális viszonyok és a szomszédos magánhangzók ejtésének összefüggései állnak az elemzések középpontjában.