Fejes László

A szabálytalan másképp szabályos: finn mer-ta ‘tenger-PART’ és ver-ta ‘vér-PART’Absztrakt:


A finn meri ‘tenger’ és veri ‘vér’ szavak egyes szám partitivusi alakja szabálytalan: a várt elöl képzett magánhangzós toldalék helyett hátul képzett toldalékot kap. Ezen a két eseten kívül a standard finnben nincs arra példa, hogy egy semleges (de fonetikailag elöl képzett) magánhangzót tartalmazó tőhöz hátul képzett magánhangzót tartalmazó inflexiós toldalék kapcsolódjon. A szakirodalomban felbukkanó magyarázatkísérletek nem kielégítőek. Előadásomban amellett fogok érvelni, hogy a két kivételes alak a #(C)erta(...) alakú tövek analógiás hatására, a #(C)ertä(...) alakú tövek teljes hiánya miatt változott meg és maradt fenn.