Hámori Ágnes (MTA NYTI) ‒ Csernyák Hajnalka (MTA NYTI)

Farkasgyermekek a 21. században: elsőnyelv-elsajátítás 8 évesen a jelnyelv segítségével.

Egy esettanulmány elméleti és módszertani eredményei az általános nyelvészet, kognitív nyelvészet, pszicholingvisztika és jelnyelvészet metszetéből

 

 

Időpont: 2019. június 27., 11.00

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

 

Az előadás a nyelvi hozzáférés nélküli gyermekkor és a késői elsőnyelv-elsajátítás témaköre kapcsán egy esettanulmányt mutat be egy gyermekről, aki 8 évesen került először kapcsolatba egy számára hozzáférhető nyelvvel, a magyar jelnyelvvel, kutatásunk segítségével. Ezáltal nyelvi fejlődése rohamosan megindult.

Ismertetjük, hogyan kezdett kiépülni a nyelvi rendszer (különösen a tapasztalatok és fogalmak kapcsolata), milyen módszertani megoldásokat alkalmaztunk, milyen meglévő és hiányzó készségek jellemezték kezdetben a gyermeket és ez hogyan változott stb. Külön hangsúlyt kap annak bemutatása, hogy e nyelvelsajátítási folyamatban hogyan kapcsolódtak össze a nyelvi, kognitív, társas és közösségi-kulturális tényezők.

Az előadás nemcsak jelnyelvészeti és szociolingvisztikai súlypontú, hanem tágabb keretben, általános nyelvészeti, kognitív, pragmatikai és pszicholingvisztikai szempontból is releváns jelenségeket érint.