Cser András (NYTK)
Hangalak és információtartalom a latin igeragozás rendszerében

 


Absztrakt:


Az előadásban olyan jelenségeket vizsgálunk, amelyek a latin igeragozás rendszerén belül valamilyen érdekes összefüggésre világítanak rá a hangalak és a tág értelemben vett morfológiai információtartalom között. Egyik elemzendő példánk az implikációs viszonyoknak a paradigmán belüli gyakorisággal fennálló kapcsolatára világít rá, a másik a toldalékok és a tövek hangalakja között mutat rá eddig feltáratlan összefüggésekre, ahol is a tövekből hiányzó – egyébként gyakori – fonológiai mintázatok némelyikét morfológiai úton magyarázhatjuk.