Beke András (MTA NYTI)

Kriminalisztikai fonetika: automatikus hang-összehasonlítás és profilalkotás

 

 

Az előadás elsősorban elméleti megközelítést kíván adni a kriminalisztikai fonetika tárgyköréről. Az igazságügyi bizonyíték kiértékelésében használt új paradigmát mutatja be az igazságügyi hang-összehasonlításban. Ez az új paradigma a valószínűségi-arány keretrendszer kvantitatív implementációja, amely adatbázis és objektív mérések használatán alapul, és empirikusan teszteli az igazságügyi összehasonlító rendszer validitását és érvényességét. Továbbá ezen kondíciók mellett mutatja be a bizonyíték erejét a tárgyaláson. A valószínűségi-arány keretrendszer logikailag megfelelő keretet biztosít a bizonyítékok értékelésében, amely az 1990-es évek szabványosított kriminalisztikai DNS-profil összehasonlításból ered. Az előadásban bemutatásra kerülnek egyrészt a különböző hang-összehasonlítási módszerek, másrészt a beszélői profilalkotás elméleti és gyakorlati módszeri is. Részletesebben szó lesz az automatikus beszélőfelismerés technikai megoldásairól és azok felhasználásról az igazságügyi hang-összehasonlításban. Végül a legújabb kutatási eredményekről is beszámolunk.