Bach Iván: Formális nyelvek  Letölthető (a könyv . pdf formátumban)
Kálmán, László (szerk): Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I.  Letölthető (a könyv .pdf formátumban, klikkelhető tárgymutatóval és tartalomjegyzékkel)
Kálmán László--Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről Letölthető (a könyv .pdf formátumban, klikkelhető tárgymutatóval és tartalomjegyzékkel)
Kálmán László -- Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Letölthető (a könyv .pdf formátumban, klikkelhető tárgymutatóval és tartalomjegyzékkel)

Komlósy András: A lexikai–funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai Letölthető (a könyv .pdf formátumban)
Papp István: Magyar nyelvtörténet Letölthető (pdf)
Pléh Csaba: A természet és a lélek Letölthető
Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció --nyelvi hátrány Letölthető (a könyv .pdf formátumban)
Réger Zita: Cigány gyermekvilág Letölthető (a könyv .pdf formátumban)
Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai (LINGDOK) Letölthető (a tanulmányok .pdf vagy .doc formátumban)
A magyar helyesírás szabályai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985 Letölthető
The Even Yearbook: ELTE SEAS Working Papers in Linguistics Letölthető (a tanulmányok .pdf vagy .ps formátumban)
The Odd Yearbook (1993-2003): ELTE SEAS Undergraduate Papers in Linguistics Letölthető
Világosság c. folyóirat Russell-száma (2005/12) Letölthető (a tanulmányok .pdf formátumban)
NYELVÉSZNET: A portálpályázatra beérkezett ismeretterjesztő cikkek Letölthető
Hungarológiai Évkönyv Letölthető
I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Kötet Letölthető (a cikkek .pdf formátumban)
Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language (2006. aug.) Letölthető (a tanulmányok .pdf formátumban)
Disszertációk (ELTE Angol nyelvészet)

Részben letölthető

Az ELTE Angol nyelvészeti doktori programon készült disszertációk

Disszertációk (MTA-ELTE Elméleti nyelvészet)

Részben letölthető

Az ELTE-MTA Elméleti nyelvészeti doktori programon készült disszertációk

Szakdolgozatok (MTA-ELTE Elméleti nyelvészet)

Részben letölthető

Az ELTE-MTA Elméleti nyelvészet szakon készült szakdolgozatok

Nyelv és Tudomány (nyest.hu)  
Jelentés és Nyelvhasználat online folyóirat A Pragmatika Centrum és az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék közös folyóirata
Cognitive Systems Research, Vol. 10, Iss. 4, 2009 Letölthető
UCL Working Papers in Linguistics Letölthető
LingBuzz LingBuzz is an article archive and a community space for Generative Linguistics.
semanticsarchive.net For exchanging papers of interest to natural language semanticists and philosophers of language.
Cogprints CogPrints is an electronic archive for self-archive papers in any area of Psychology, neuroscience, and Linguistics, and many areas of Computer Science.
ACL Anthology A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics
Rutgers Optimality Archive: ROA The Rutgers Optimality Archive is a distribution point for research in Optimality Theory.
Arizona Minimalist Syntax Archives
Kálmán László -- Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Tinta Könyvkiadó, 2005., 2007.

Katalin É. Kiss (ed.): Event structure and the left periphery Studies on Hungarian

To be published by Springer (Dordrecht)  in 2006 in the series

Natural Language and Linguistic Theory

Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek -- a feladatok megoldásai Akadémiai Kiadó, 2010
Orsós Anna -- Kálmán László: Beás nyelvtan Tinta Könyvkiadó, 2009.
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XX. kötete: Tanulmányok a pragmatika köréből. Szerkesztők: Németh T. Enikő es Bibok Károly
Budapest, Akadémiai Kiadó, 2003. 326 lap.
Papp Ferenc Olvasókönyv

Szerkesztő: Klaudy Kinga

Budapest, Tinta Kiadó, 2006.

TYPOTEX e-könyvtár
Hazai doktori dolgozatok adatbázisa az Oktatási Minisztérium gondozásában
Az ELTE-MTA Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport fontosabb publikációi
Az ELTE Angol Nyelvészeti Tanszékének fontosabb publikáiói
A MorphoLogic kutatóinak tudományos és szakmai publikációi
Magyar Elektronikus Könyvtár
Könyvkereső

Ha ismer hasonló linkeket, kérem küldje el ide egy e-mailben.