A Nyelvtudományi Intézet rendezvényei Budapest VI., Benczúr u. 33.
Sass Bálint: Keresés korpuszban

Szervező: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és a DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ

Időpont: 2019. 12. 04. (szerda) 17.00–18.30; és 2019. 12. 11. (szerda) 17.00–18.30

Helyszín: Budapest, Múzeum krt. 4. A/428-as terem

Varga Mónika: Középmagyar kori világi szövegek nyelvtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a szövegtani és pragmatikai sajátságokra című PhD-disszertációjának nyilvános vitája

Szervező: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája

Időpont: 2019. december 5., 10.30

Helyszín: ELTE BTK A/ épületének, Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, földszint)

Szalai Andrea (MTA NYTI): A vendéglátás interakciós rítusa a romaniban

Szervező: MTA Nyelvtudományi Intézet, Pragmatika Központ

Időpont: 2019. december 5., 14.00

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

Müller Márta (ELTE BTK Germanisztikai Intézet, Német Nyelvészeti Tanszék): Magyarországi német mesteremberek bajor nyelvjárási szakszókincse

Szervező: Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar-történeti Munkabizottsága

Időpont: 2019. december 5., 14.00

Helyszín: MTA BTK Történettudományi Intézet tanácsterme. Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 5. emelet

Dömötör Adrienne (MTA NYTI): Rejtekező nyelvemlékek a régmúltból

Szervező: MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztály, Nyelvtörténeti munkacsoport

Időpont: 2019. december 10., 10.30

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

A Kritikai Szociolingvisztikai Olvasókör decemberi találkozója
Szervező: NYET Nyelvészeti Etnográfiai Kutatóhálózat
Időpont: 2019. december 10. 18:00--19:15
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A) 233-as terem
Dér Csilla (MTA NYTI): Függetlenedett hogy kötőszós mellékmondatok szinkrón és diakrón korpuszvizsgálata

Szervező: MTA Nyelvtudományi Intézet, Nyelvtörténeti és Uralisztikai Osztály, Nyelvtörténeti munkacsoport

Időpont: 2019. december 12., 11.00

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

Szabó Eszter (CEU): The emergence of negation comprehension in infancy

Szervező: MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Intézeti Tanszék
Magyar Szemantikusok Asztaltársasága (MASZAT)

Időpont: 2019. december 12., 16.30

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr u. 33.), 110-es terem

Fejes László (MTA NYTI): Van-e antiharmónia az erzában?

Szervező: MTA Nyelvtudományi Intézet, Elméleti Nyelvészeti Osztály, FOMO kutatócsoport

Időpont: 2019. december 17., 11.00

Helyszín: MTA Nyelvtudományi Intézet (Budapest, Benczúr u. 33.), 110-es terem

A Nyelvelméleti Kutatóközpont (NYEKK) programjai
Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. tavaszi felolvasó ülései
Cognitive Science events at CEU

archívum