A Nyelvtudományi Intézet pályázatot ír ki az intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán tudományos főmunkatársi munkakörre. A pályázónak az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatnak és a kutatói munkaköri követelményekre vonatkozó szabályzatnak megfelelően rendelkeznie kell doktori  (PhD) fokozattal, továbbá szakterületén a morfofonológiában, a számítógépes fonológiában és magyar fonológiában.

 

Pályázatot kizárólag az intézettel közalkalmazott jogviszonyban álló munkatárs nyújthat be. A pályázat tartalmazza a doktori cím odaítéléséről szóló dokumentum másolatát, továbbá a pályázó tudományos életrajzát és publikációs jegyzékét.

 

A pályázat beadásának határideje: 2003. május 15.