Munkaterv

 

Melléklet a „Hajdú Péter” Vendégkutatói Ösztöndíj pályázathoz

 

 

 

tudományterület: nyelv- és garmmatikaelmélet

szűkebb terület: formális szemantika

 

 

A mellékelt szinopszis alapján a következőképpen tervezem a kivitelezést:

 

1. Mivel a legkidolgozatlanabb és legizgalmasabb kérdés számomra pillanatnyilag a 3. rész második pontjában felvetett elméleti kérdés, ezzel kezdeném. Amúgy is ez ígérkezik a legbizonytalanabb és legtöbb új kutatást igénylő területnek.

 

2. A formális modell keresése közben szisztematikusan haladva a szinopszisban leírt sorrendnek megfelelően dolgoznám ki a nyelvi adatokat bemutató és ezek alapján általánosításokat megfogalmazó fejezeteket.

 

3. A kétféle munka párhuzamos végzése azért is kívánatos, mert a modell keresése/kidolgozása és az adatok, valamint az ezek alapján megfogalmazott általánosítások bemutatása hathat egymásra, és befolyásolhatja az egyik típusú munka a másikat.

 

4. Időbeli ütemezés 10 hónapra lebontva (ennél rövidebb időre nem tudok ilyen komoly munkát tervezni):

 

2004. szeptember-október-november-december:

a) A vektorteres szemantika tanulmányozása, a matematikai apparátus alapos elsajátítása.

b) A határozottsági korlátozással foglalkozó szakasz megírása.

 

2005. január-február:

a) A formális apparátus alkalmazása a thetikus ítélettípusok modellezésére.

b) A puszta köznevekkel foglalkozó rész megírása.

 

2005. március-április:

A nem-artikulált argumentumokkal kapcsolatos szakirodalom feldolgozása, az ezzel a témakörrel foglalkozó rész megírása (a formális apparátust is felhasználva).

 

2005. május-június:

Az ítélettípusokkal kapcsolatos rész megírása, a formális apparátus végleges kiválasztása/kidolgozása, a korábbi fejezetek áttekintése/átírása a végső eredményeknek megfelelően.

 

 

 

Szeged, 2004. május 14.

 

 

                                                                                                                   Maleczki Márta