PÁLYÁZAT VENDÉGKUTATÓK SZÁMÁRA

AZ MTA NYELVTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN

 

Az Oktatási Minisztérium támogatásával az MTA Nyelvtudományi Intézete, figyelemmel a Felsőoktatási törvény 24.§-ára, amely lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói többek között tudományos kutatások végzése érdekében legfeljebb egyévi időtartamra oktatásmentes kutatási időszakban részesüljenek és azzal a szándékkal, hogy az akadémiai és felsőoktatási területek közötti kapcsolatot szorosabbra fűzze, a 2003/04-es tanévben 2003. szeptember 1-től 2004. június 30-ig terjedő időszakra az idei évtől már megnövelt keretben 2 x 10 (vagy igénytől és pályázattól függően 4 x 5) havi időtartamra

 

„Hajdú Péter” Vendégkutatói Ösztöndíjat

 

hirdet meg a következő nagyobb, illetve (a zárójelben megadott) szűkebb területeken általában – de nem kizárólag – magyar nyelvi anyagon végzett vizsgálatokban: fonetikai kutatások, lexikográfia és lexikológia, nyelv- és grammatikaelmélet, neuro- és pszicho-lingvisztika (nyelvelsajátítás), számítógépes nyelvészet, szociolingvisztika (nyelvi változás), történeti nyelvészet (mondattan, szövegnyelvészet), finnugrisztika/uralisztika. A vendég-kutatói szerződés ideje alatt a Nyelvtudományi  Intézet a pályázó egyetemi besorolásának megfelelő teljes bruttó fizetést (+ tb. járulékok) ad és ez idő alatt a pályázó a munkahelyéről fizetés nélküli szabadságra megy, hogy oktatási kötelezettségeit anyaintézménye megfelelő helyettessel pótolni tudja. A kutatói időszak letelte után a vendégkutató visszatér eredeti munkahelyére.

 

A pályázat célja, hogy a nyelvtudománynak az Intézetben művelt területein kutatásokat végző vezető egyetemi vagy főiskolai oktatók számára olyan, más kötelezettségektől mentes folyamatos munkakörülményeket biztosítson, amelyek között egy nagyobb terjedelmű munka (monográfia, MTA doktori értekezés) készülhet el. A pályázónak igazolnia kell, hogy PhD (vagy azzal egyenértékű) fokozatát 1998. jún. 30. előtt védte meg. A vendégkutató kötelezettségei közé a következők tartoznak: részvétel hetenként egy intézeti kutatónap programjain (vidéki lakhellyel rendelkezőknek útiköltség térítésével), félévenként egy intézeti „nagyelőadás” megtartása kutatási témájából és természetesen a pályázat tárgyát képező mű megírása. Az Intézet a pályázat témájának megfelelő tudományos osztályán helyet, számítógép-hozzáférést és az intézeti könyvtár használatát biztosítja.

 

A pályázatot az alábbi mellékletekkel kérjük:

-         Szakmai életrajz

-         Publikációs jegyzék

-         Részletes munkaterv (megjelölve a szűkebb tudományterületet és címszavakban a témát), illetve a készülő mű részletes szinopszisa (max. 5 oldal)

 

Beadási határidő: 2003. április 30. (postabélyegző kelte)

Cím:     MTA Nyelvtudományi Intézet

            1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés/kiértesítés várható időpontja: 2003. június 16.

 

Budapest, 2003. márc. 18.

                                                                                                Kenesei István

                                                                                                igazgató